Nieuwe tool voorspelt ernstige toxiciteit van chemotherapie bij oudere patiënten met borstkanker in een vroeg stadium

januari 2021 Preventie Eline Feenstra

Op dit moment zijn er beperkte mogelijkheden om het risico op chemotherapietoxiciteit bij oudere patiënten met borstkanker in een vroeg stadium te voorspellen. In een nieuwe studie, gepubliceerd in het Journal of Clinical Oncology, is een model ontwikkeld en gevalideerd waarmee de toxiciteit van chemotherapie graad 3-5 kan worden voorspeld bij patiënten van 65 jaar of ouder met borstkanker in een vroeg stadium.

Patiënten -van 65 jaar en ouder, met stadium I-III borstkanker en uit 16 verschillende instellingen- werden behandeld met neoadjuvante of adjuvante chemotherapie. Ze werden prospectief geëvalueerd op geriatrische en klinische kenmerken die voorspellend zijn voor graad 3-5 toxiciteit bij chemotherapie. Een logistische regressie met selectie van de beste subsets werd gebruikt om onafhankelijke voorspellers van toxiciteit te identificeren en op te nemen in een model met gewogen variabele scores. De prestaties van het model werden geëvalueerd met behulp van de oppervlakte onder de ROC-curve (‘area under the curve’, AUC) en statistieken over hoe goed de fit was. Het model is intern en extern gevalideerd.

Onafhankelijke voorspellers voor toxiciteit

Van de totaal 473 patiënten (283 in het ontwikkelings- en 190 in het validatiecohort) ontwikkelde 46% graad 3-5 toxiciteit bij chemotherapie. Acht onafhankelijke voorspellers werden geïdentificeerd (elk toegewezen gewogen punten): antracyclinegebruik (1 punt), stadium II of III (3 punten), geplande behandelduur >3 maanden (4 punten), abnormale leverfunctie (3 punten), laag hemoglobineniveau ( 3 punten), vallen (4 punten), beperkt lopen (3 punten) en gebrek aan sociale ondersteuning (3 punten).

De risicoscores werden berekend voor elke patiënt, waarna de patiënt werd onderverdeeld in een van de 3 risicogroepen: laag (0-5 punten), gemiddeld (6-11 punten) of hoog (≥ 12 punten). In het ontwikkelingscohort waren de percentages van graad 3-5 chemotherapietoxiciteit voor deze 3 groepen respectievelijk 19%, 54% en 87% (p<0,01). In het validatiecohort werden overeenkomstige toxiciteitscijfers gezien: 27%, 45% en 76%. De AUC was 0,75 (95%-BI: 0,70 tot 0,81) in het ontwikkelingscohort en 0,69 (95%-BI: 0,62 tot 0,77) in het validatiecohort. Risicogroepen waren ook geassocieerd met ziekenhuisopnames en verminderde dosisintensiteit (p<0,01).

Concluderend kan worden gesteld dat er succesvol een nieuwe Cancer and Aging Research Group-Breast Cancer (CARG-BC)-scoremethode is ontwikkeld en gevalideerd om graad 3-5 chemotherapietoxiciteit te voorspellen bij oudere volwassenen met borstkanker in een vroeg stadium.

Referentie

Magnuson A, Sedrak MS, Gross CP et al. Development and Validation of a Risk Tool for Predicting Severe Toxicity in Older Adults Receiving Chemotherapy for Early-Stage Breast Cancer. J Clin Oncol. 2021 Jan 14;JCO2002063.