Aanvraagprocedure voor DUOS-grants

februari 2020 Wetenschap Willem van Altena

DUOS (Dutch Uro-Oncology Studygroup) reikt elk jaar een aantal grants uit voor studieprotocollen of voor beperkt translationeel onderzoek. Ook in 2020 is er weer financiële ruimte om grants te verlenen in het kader van lopende uro-oncologie studies. In het voor- en najaar worden oproepen daartoe op de website van DUOS geplaatst.

Het gaat bij de schrijfgrants om een bedrag van 5.000 euro. Het protocol moet gedragen worden door de DUOS Werkgroep Spierinvasief Blaascarcinoom of de DUOS Werkgroep Gemetastaseerd Prostaatcarcinoom.

Grants voor translationeel onderzoek zijn maximaal 15.000 euro. Een verzoek voor een grant kan tot 5 maart 2020 gericht worden aan het Bestuur (via communicatie@stichtingduos.nl).

Bron
1. Bekijk HIER de website van DUOS.