Nieuwe methoden voor het opsporen van borstkanker

augustus 2021 Zorginnovatie Chiara Uijtermerk
Pink boxing glove pink breast cancer sports glove boxing glove breast cancer awareness ribbon sport

In een nieuwe studie werd onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van biomarkers, echo (‘ultrasound’, US) en US-gereguleerde diffuse opticale tomografie (DOT) bij de voorspelling van de respons op neoadjuvante therapie (NAT) bij vroege borstkanker.

In totaal deden 41 patiënten mee aan het onderzoek. Zij werden gescand met DOT en echo voordat ze NAT ondergingen. Na het voltooien van de eerste drie behandelingscyclussen en voordat ze een definitieve operatie ondergingen werden de deelneemsters op pathologische respons beoordeeld aan de hand van de Miller-Payne schaal. Recieving operating characteristic curves, oftewel ROC-curves, werden afgeleid aan de hand van logistieke regressie met behulp van onafhankelijke variabelen zoals: tumor biomarkers, VS maximale diameter, percentage reductie van de diameter, prebehandeling (%US),  maximum totale hemoglobine concentratie (HbT) en percentage reductie in HbT (%HbT) op verschillende momenten in de behandeling. De resulterende ROC-curves werden vergeleken door middel van integraalrekening (‘area under the curve’, AUC).

In de studie hebben 38 patiënten (mediane leeftijd=47, omvang 24-71 jaar) het onderzoek succesvol afgesloten, waarvan 15 HER2 positief. Elf van deze patiënten waren eveneens ER positief. Verder waren er 12 deelneemsters ER positief of PR positief, maar HER2-negatief. Tot slot waren er 11 patiënten die driemaal negatief waren.

De combinatie van HER2- en ER biomarkers, %US aan het einde van cyclus 1 (EOC1) en %HbT (EOC1) gaven de beste vroege voorspellingen, (AUC=0,941 (95%-BI 0,933-1,0)). Er kan ook een AUC van 0,910 (95%-BI 0,810-1,0) worden bereikt met %HbT (EOC10) en %US (EOC1) onafhankelijk van ER- en HER2status. De meest accurate voorspelling AUC=0,974 (95%-BI 0,933-1,0) werd bereikt door middel van %HbT (EOC1) en %US (EOC1)  los van de biomarker status.

Concluderend valt uit het onderzoek te herleiden dat het gecombineerde gebruik van HER2- en ERstatus, echo, en US-gereguleerde DOT, mogelijk een accurate voorspelling geeft van NAT vanaf de voltooiing van de eerste behandelingscyclus.

Referenties:

  1. Zhu Q, Ademuyiwa FO, Young C, Appleton C, Covington MF, Ma C, et al. Early assessment window for predicting breast cancer neoadjuvant therapy using biomarkers, ultrasound, and diffuse optical tomography. Breast Cancer Res Treat. 2021;188(3):615–30
  2. Ultrasound and Near Infrared Imaging for Predicting and Monitoring Neoadjuvant Treatment [Internet]. Clinicaltrials.gov. [cited 2021 Aug 21]. Available from: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02891681
  3. Krystel-Whittemore M, Xu J, Brogi E, Ventura K, Patil S, Ross DS, et al. Pathologic complete response rate according to HER2 detection methods in HER2-positive breast cancer treated with neoadjuvant systemic therapy. Breast Cancer Res Treat. 2019;177(1):61–6.
  4. Keune JD, Jeffe DB, Schootman M, Hoffman A, Gillanders WE, Aft RL. Accuracy of ultrasonography and mammography in predicting pathologic response after neoadjuvant chemotherapy for breast cancer. Am J Surg. 2010;199(4):477–84.