Nieuwe inzichten in de behandeling van patiënten met uitgezaaide melanoom

maart 2020 Medisch onderzoek Eline Feenstra
Cancerous cell, tumor disease abstract illustration.

Onderzoekers van de Universiteit van Cincinatti (Verenigde Staten) hebben een behandelplan ontwikkeld dat gunstig lijkt te zijn voor patiënten met uitgezaaide melanoom. Deze resultaten zijn recent gepubliceerd in International Journal of Radiation Oncology, Biology and Physics.

De onderzoekers lieten met hun werk zien dat bestraling voorafgaand aan immuuntherapie een gunstig effect heeft op de levensduur van patiënten met melanoom waarbij sprake is van uitzaaiingen naar de hersenen. Deze uitzaaiingen in het brein ontstaan in meer dan 50% van de melanoompatiënten.

Met behulp van immuuntherapie wordt het natuurlijke afweersysteem van de patiënt geactiveerd om hiermee de kanker te bestrijden. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van lichaamseigen stoffen, of stoffen uit het laboratorium om de werking van het immuunsysteem te bevorderen of te herstellen. Dit zorgt ervoor dat de kankercellen gestopt worden en de tumorgroei afneemt.

Goed koppel

In de studie zijn patiënten onderzocht waarbij uitzaaiingen in het brein chirurgisch zijn verwijderd in combinatie met bestraling, immuuntherapie of een combinatie van de twee. Van de 79 patiënten bleken 17 samples geschikt te zijn voor de studie. De resultaten lieten zien dat de combinatie van bestraling en immuuntherapie voor een betere overleving zorgde dan alleen bestraling. En ook de volgorde bleek uit te maken: bestraling gevolgd door immuuntherapie werkte beter dan andersom.

Hoewel het slechts om een kleine groep proefpersonen gaat, geeft deze studie de eerste inzichten in de optimale behandelingsvolgorde na chirurgische verwijdering van hersenuitzaaiingen bij melanoom. Klinische trials zijn echter wel noodzakelijk voor de vervolgstappen.

Bron
1. International Journal of Radiation Oncology, Biology and Physics