Nieuwe coronapil Pfizer: ‘89% minder risico op ziekenhuisopname of overlijden’

november 2021 Corona Willem van Altena
Coronavirus COVID-19 Medicine Concept with Pills. 3d Render

Vorige week werd bekend werd dat het coronamedicijn molnupiravir van farmaceut Merck (merknaam: Lagevrio®) door de Europese geneesmiddelautoriteit EMA is goedgekeurd. En nu is er opnieuw goed nieuws van het coronafront: Pfizer heeft bekend gemaakt dat hun experimentele COVID-geneesmiddel Paxlovid (PF-07321332) het risico op ziekenhuisopname of overlijden met 89% verlaagt onder mensen die tot de risicogroep voor een ernstig ziekteverloop behoren. Als zij binnen drie dagen na de eerste symptomen met het middel behandeld worden kan dat een groot verschil uitmaken. Op grond van die veelbelovende resultaten –Pfizer zelf spreekt van een ‘gamechanger’-  hoopt de farmaceut dat het middel met een spoedprocedure goedgekeurd kan worden voor noodgebruik. Het gaat echter nog wel om voorlopige analyses, die nog niet door onafhankelijke wetenschappers bevestigd zijn.

De resultaten die Pfizer naar buiten brengt komen uit de fase II/III EPIC-HR studie, waarbij 3000 volwassen proefpersonen geïncludeerd worden die een via labtesten bevestigde COVID-19 hebben, en die maximaal 5 dagen milde tot matig ernstige symptomen hebben. Het gaat daarbij om mensen die minstens een risicofactor voor een ernstig ziekteverloop hebben, zoals leeftijd, longconditie of onderliggende ziektes. De deelnemers aan de studie krijgen gerandomiseerd ofwel Paxlovid, dan wel placebo, tweemaal daags gedurende 5 dagen.

Tussentijdse analyse

Een tussentijdse analyse van 1219 patiënten laat zien dat over een periode van 28 dagen degenen die binnen 3 dagen na de eerste symptomen Paxlovid toegediend kregen 0,8% kans hadden om in het ziekenhuis opgenomen te moeten worden. Bij de placebogroep was dat 7%. In de Paxlovid groep werden 3 mensen opgenomen en overleed niemand, in de placebogroep waren dat 27 patiënten waarvan er 7 overleden.

Ook bij patiënten die binnen 5 dagen behandeld werden waren soortgelijke resultaten te zien. Bij de Paxlovid-groep moest 1% van de patiënten binnen 28 dagen opgenomen worden, en overleed er niemand. Van de patiënten die placebo kregen moesten er 6,7% opgenomen worden en overleden er 10.

De resultaten zijn veel beter dan van tevoren werd verwacht, en Pfizer is inmiddels in overleg met de FDA gestopt met het opnemen van nieuwe patiënten in de studie, waar nu 70% van de benodigde 3000 geïncludeerd zijn.

Bijwerkingen

Bijwerkingen als gevolg van de behandeling werden bij 19% van de patiënten die Paxlovid toegediend kregen. In de placebogroep was dat bij 21% van de deelnemers het geval. Ernstige bijwerkingen werden vastgesteld bij 1,7% van degenen die het geneesmiddel kregen, en bij 6,6% van de patiënten die placebo innamen. Bij 2,1% van de patiënten in de Paxlovid-groep waren de bijwerkingen reden om de behandeling te steken, maar bij de placebogroep was dat bij 4,4% van de deelnemers nodig.

Pfizer kondigt aan om het middel voor iedereen bereikbaar te willen maken en zal een getrapte prijsstelling hanteren waarbij rijke landen meer betalen voor het medicijn dan armere landen.

Molnupiravir

Paxlovid is het tweede coronageneesmiddel in korte tijd dat goede resultaten boekt. Het middel molnupiravir van Merck & Co deed dat eerder ook al. Dat middel is vooral bedoeld voor COVID-patiënten met milde tot gematigde ziekteverschijnselen die niet tot een kwetsbare groep behoren. Molnupiravir halveert de kans dat zij in het ziekenhuis belanden of overlijden.

Meer informatie

Lees het persbericht van Pfizer over Paxlovid.