Nieuw stadiëringssysteem voor prostaatkanker

december 2020 Kliniek in Praktijk Van de redactie
Blue ribbon symbolic of prostate cancer awareness campaign and men's health in November month on Jeans denim

Prostaatkanker is wereldwijd een van de meest gediagnosticeerde kankers bij mannen. Soms is geen behandeling vereist, terwijl van anderen een snelle interventie nodig is. Het is dus belangrijk prostaatkanker juist te classificeren in prognostische groepen patiënten ter ondersteuning van de besluitvorming over de beschikbare behandelingsopties.

Een nieuw voorgesteld stadiëringssysteem voor niet-gemetastaseerde prostaatkanker, met de naam STAR-CAP, is onlangs beschreven in JAMA Oncology. De onderzoekers maakten gebruik van patiënt-, tumor- en klinische uitkomstgegevens van bijna 20.000 patiënten uit 55 centra in de Verenigde Staten, Canada en Europa, om een prognostisch model op te stellen. De gegevens werden gerandomiseerd verdeeld in een trainings- en validatie-set. Het resulterende model verdeelde de patiënten op basis van een puntensysteem, met daarin variabelen als  leeftijd, tumorcategorie, Gleason-score en PSA-waarden, in 9 categorieën: stadium 1 tot en met 3, elk onderverdeeld in A, B en C.

De voorspellingen van het nieuwe STAR-CAP systeem waren significant beter dan de eerder gebruikte modellen, waaronder het huidige systeem, de 8e editie criteria van de American Joint Committee on Cancer (AJCC). Dit huidige systeem dat gebaseerd was op expert opinie consensus voldeed niet aan de eigen eisen die het AJCC stelt aan een classificeringsssysteem. Het STAR-CAP-model doet dat wel. Bovendien is het gebruikte cohort in de STAR-CAP-studie meer divers dan eerdere studies. Hierdoor is het systeem generaliseerbaar voor meer landen.

Het STAR-CAP-scoresysteem kan door artsen en onderzoekers wereldwijd worden gebruikt en is beschikbaar via de STAR-CAP.org. Deze applicatie biedt tevens de mogelijkheid tot verschillende visualisaties die te gebruiken zijn in de spreekkamer.

Referentie

Dess RT, Suresh K, Zelefsky MJ, et al. Development and validation of a clinical prognostic stage group system for nonmetastatic prostate cancer using disease-specific mortality results from the international staging collaboration for cancer of the prostate. JAMA Oncol 2020; doi:10.1001/jamaoncol.2020.492