Nieuw medicijn voor agressieve onbehandelbare borstkanker mogelijk vergoed uit basispakket

februari 2023 Kliniek in Praktijk Willem van Altena
Scientific illustration of a migrating breast cancer cell - 3d illustration

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert minister Ernst Kuipers om het combinatiegeneesmiddel trastuzumab-deruxtecan te vergoeden uit het basispakket. Het middel, op de markt gebracht door AstraZeneca onder de merknaam Enhertu, remt uitgezaaide en/of inoperabele HER2-positieve borstkanker met ruim 28 maanden bij mensen die niet meer kunnen genezen. Dat is ongeveer 22 maanden langer dan de standaardbehandeling. Enhertu heeft wel meer bijwerkingen, maar de voordelen wegen op tegen de nadelen, stelt Zorginstituut Nederland.

HER2-positieve borstkanker is een agressieve vorm van borstkanker waarbij de kankercellen zich snel delen, met grote kans op uitzaaiingen tot gevolg. Trastuzumab-deruxtecan is een doelgerichte therapie die de kankercellen beschadigt of opruimt zonder veel schade te veroorzaken bij de gezonde lichaamscellen. Daarmee remt het medicijn verdere groei en uitzaaiingen van de kankercellen. Het Zorginstituut schat dat per jaar 243 tot 609 mensen met HER2-positieve borstkanker voor een behandeling met het middel in aanmerking komen.

Bewezen effectief

Klinische studies rond trastuzumab-deruxtecan zijn nog in volle gang, maar op basis van tussentijdse resultaten concludeert het Zorginstituut dat trastuzumab-deruxtecan bewezen effectieve zorg is voor mensen met ongeneeslijke HER2-positieve borstkanker die geen behandelopties meer hebben. Daarom kan het medicijn uit het basispakket worden vergoed.

Vooralsnog zijn er alleen tussentijdse resultaten bekend betreffende progressievrije overleving (PFS). De nieuwe behandeling blijkt effectiever te zijn dan de huidige behandelstandaard trastuzumab-emtansine. Dat laatste middel zorgt voor een PFS van gemiddeld 6,8 maanden, terwijl trastuzumab-deruxtecan een PFS van 28,8 maanden laat zien. Daarbij worden wel meer bijwerkingen geconstateerd, maar die zijn doorgaans goed behandelbaar en tijdelijk van aard.

Prijsverlaging

Nog niet bekend is wat het effect van trastuzumab-deruxtecan is op de algehele overleving (OS), en op de kwaliteit van leven. Omdat daar nog geen zekerheid over bestaat wil Zorginstituut Nederland liever een lagere prijs bedingen met de fabrikant van het geneesmiddel. Minister Kuipers krijgt het advies mee om een prijsverlaging van minstens 45% te bedingen. Als alle resultaten van het onderzoek beschikbaar zijn, kan het Zorginstituut trastuzumab-deruxtecan op verzoek van de minister opnieuw beoordelen en nogmaals adviseren over de vergoeding ervan.

Referentie

Persbericht van Zorginstituut Nederland