Nederland in mondiale top vijf als het gaat om innovaties op gebied van kankerbestrijding

februari 2024 Zorginnovatie Willem van Altena

Nederland speelt een opmerkelijke rol op het wereldtoneel van innovaties in verband met kanker. Uit een recente studie van het Europees Octrooibureau (EOB), officieel bekend als het European Patent Office (EPO), blijkt dat Nederland wereldwijd zelfs de vijfde plaats inneemt.

De studie, getiteld ‘Patents and innovations against cancer’, onthult een stijging van 70 procent in innovatieve technologieën gericht op kanker tussen 2015 en 2021, gemeten aan de hand van het aantal internationale octrooifamilies (IPFs). Deze toename getuigt van de wereldwijde inzet van kennispartners om de ziekte op vernieuwende wijze te bestrijden, met meer dan 140.000 gepubliceerde uitvindingen in de afgelopen vijftig jaar die deze groei illustreren.

Duitsland als voortrekker

De Verenigde Staten blijven een leidende rol spelen in kankerinnovaties, met bijna 50% van alle IPFs tussen 2002 en 2021. Europa, vertegenwoordigd door de EU27, staat op een sterke tweede plaats, waarbij Duitsland de voortrekker blijft in kankergerelateerde innovaties. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zwitserland en Nederland tonen echter duidelijke vooruitgang en halen snel in. China is intussen sterk in opkomst als het gaat om kankerinnovaties.

Naast de studie heeft het EPO een nieuw online platform, ‘Technologies combatting cancer’, geïntroduceerd. Dit platform vergemakkelijkt het doorzoeken van relevante octrooidatabases met vooraf gedefinieerde zoekopdrachten en bevat meer dan 140.000 uitvindingen waarop de studie is gebaseerd. Het dient als een waardevol hulpmiddel voor wetenschappers dat hen kan voorzien van technische informatie en inzichten om onderzoek te stimuleren.

Philips

Nederland onderscheidt zich niet alleen op Europees niveau maar wereldwijd, met een aanzienlijke bijdrage van meer dan 8 procent aan alle internationale octrooifamilies afkomstig van Europese aanvragers. Philips, dat zich vooral richt op de diagnose en behandeling van kanker, is verantwoordelijk voor meer dan de helft van deze bijdragen. Nederland werkt ook gericht samen met andere landen, zoals tijdens een recente innovatiemissie naar India, om kennis te delen rond de inzet van AI bij kanker.

De rol van Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen en startups is cruciaal in de bijdrage aan kankerinnovaties. Instellingen zoals de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Nederlands Kanker Instituut en het Leids Universitair Medisch Centrum dragen substantieel bij met hun octrooiaanvragen. De resultaten van de studie benadrukken volgens het EOB duidelijk het potentieel van kankerinnovaties om levens te redden. Vernieuwende ontwikkelingen in de oncologie hebben wereldwijd al meer dan vijf miljoen levens gered, wordt becijferd in de studie.

Deep Finder Tool

Het EOB besteedt speciale aandacht aan innovatieve startups. Met de Deep Tech Finder-tool worden die letterlijk in kaart gebracht. Ruim 7.800 Europese startups zijn terug te vinden op een landkaart, inclusief filters voor 17 verschillende aan kanker gerelateerde technologieën. Dit hulpmiddel ondersteunt investeerders en potentiële partners bij het vinden van nieuwe kankertechnologieën binnen de ‘deeptech-sector’. Nederland doet het ook hier goed: van de in totaal 1.340 startups die zich richten op kanker bevinden zich er 76 in Nederland. Daarbij valt op dat Leiden (14 startups) duidelijk de meest innovatieve stad van Nederland is, gevolgd door Amsterdam (12 startups).

Meer informatie

Raadpleeg de gehele studie hier

Bekijk de Deep Tech Finder om te zien waar innovaties plaatsvinden