Nationale Kanker en Werk Dag legt focus op wat er wél kan na de diagnose

januari 2022 Beter Leven Willem van Altena

Voor de derde keer wordt op 15 maart de Nationale Kanker en Werk Dag (NKWD) gehouden. De manifestatie heeft tot doel om meer maatschappelijke bewustwording teweeg te brengen over het belang van behoud van werk voor mensen met kanker, en voor hun re-integratie na kanker. Thema dit jaar is: Wat kan er wél?

Ruim 45.000 werkenden krijgen jaarlijks de diagnose kanker te horen. Vaak leidt dat tot problemen met het werk, en voor een deel komt dat omdat werkgevers niet goed weten hoe ze met zo’n situatie om moeten gaan. Het gebeurt veel dat een werknemer na de diagnose snel naar huis gestuurd wordt en zich ziek mag melden.

Houvast

Dat is vaak helemaal niet nodig en zelfs ongewenst, legt Machteld de Bont van Care in company uit: “Het is vooral belangrijk dat de werkgever nagaat waar de werknemer behoefte aan heeft. Werk is voor veel mensen een enorm houvast, júist als ze ziek worden. Het geeft afleiding, sociale contacten en voldoening. Daarom is het belangrijk tijdens het hele ziekteproces met elkaar in gesprek te blijven en te bepalen of en hoe de werknemer kan blijven werken. Zo draagt werk bij aan het welbevinden van de werknemer en daarmee ook aan het herstel.”

Kleine zelfstandigen

De NKWD is bedoeld voor iedereen die te maken kan krijgen met kanker op de werkvloer. In de eerste plaats met de werknemer zelf, die moet bepalen welke rol werk voor hem of haar speelt tijdens de ziekteperiode. Voor leidinggevenden en voor mensen van personeelszaken gaat het vaak om praktische zaken: wat mag je vragen, wat zijn de wettelijke regelingen, hoe faciliteer je de werknemer? En daarnaast zijn er veel kleine zelfstandigen die zich opeens geconfronteerd zien met onzekerheid over zowel hun eigen gezondheid als over hun inkomen. Tijdens de NKWD wordt kennis over deze en nog veel meer kwesties gedeeld, worden ervaringen uitgewisseld en krijgen mensen praktische handvatten aangereikt.

Kennissessies

Voorafgaand aan de eigenlijke NKWD op 15 maart zijn er twee online kennissessie op 10 en 17 februari voor afzonderlijke doelgroepen: leidinggevenden, HR, werknemers en ondernemers. Op de dag zelf is er een programma met diverse sprekers die presentaties geven en onderling debatteren. Onder hen zijn Jeroen Mol, COO van Landal Green Parks en auteur van ‘Dwars door alles heen’, Paul van Rijn, directeur Financieel advies bij Rabobank en Ingrid Schäfer-Poels, politiechef eenheid Limburg. Ook ondernemers, HR-professionals en werknemers komen aan het woord.

Meer informatie

Wie meer informatie zoekt of zich alvast voor de NKWD in wil schrijven kan de website bezoeken: www.nationalekankerenwerkdag.nl.