Event: Kanker en Werk – ‘Wat kan er wel?’

maart 2022 Actueel Dominique Vrouwenvelder

Aanstaande dinsdag 15 maart vindt de Nationale Kanker en Werk Dag plaats. Deze dag is bedoeld voor werknemers die kanker hebben (gehad), zelfstandig ondernemers met of zonder personeel, HR-professionals en leidinggevenden.

Elk jaar krijgen 45.000 mensen in de Nederlandse beroepsbevolking een vorm van kanker. Helaas zijn veel werkgevers daar nog onvoldoende op voorbereid, wat kan leiden tot onnodig leed en verzuim. De Nationale Kanker en Werk Dag biedt werkgevers de kennis en tools om medewerkers met kanker zo goed mogelijk te begeleiden en inzetbaar te houden. Naast het opdoen van kennis is ook het uitwisselen van ervaringen een belangrijk onderdeel van het programma.

‘Wat kan er wel?’

Het thema van de Nationale Kanker en Werk Dag 2022 is: ‘Kanker en Werk – Wat kan er wel?’ Het event heeft als doel om te laten zien wat er wél mogelijk is en praktische tools te bieden om mensen daarbij te helpen. Het uitwisselen van ervaringen tussen de doelgroepen geeft belangrijke inzichten en zorgt voor meer wederzijds begrip.

Het evenement belicht het thema kanker en werk met een praktische insteek, vanuit een solide wetenschappelijke basis. Het is gericht op alle betrokken doelgroepen, met name werkgevers, werknemers en ondernemers.

Werkgevers, werknemers en ondernemers

Sommige mensen zijn goed in staat om tijdens de behandelingen (gedeeltelijk) aan het werk te blijven. Voor anderen is dat lastiger. In alle gevallen blijft werk een belangrijk onderdeel in je leven. De Nationale Kanker en Werk Dag biedt werkgevers de kennis en tools om medewerkers met kanker zo goed mogelijk te begeleiden en inzetbaar te houden. Naast het opdoen van kennis is ook het uitwisselen van ervaringen een belangrijk onderdeel van het programma. Ten slotte is er aandacht voor zelfstandig ondernemers die kanker krijgen. Zij hebben geen werkgever die voor hen zorgt, en regelingen zoals de ziektewet en WIA zijn op hen niet van toepassing.

Boekpresentatie

Tijdens de Nationale Kanker en Werk Dag wordt het boek ‘Kanker en werk. Van overleven naar leven, hoe doe je dat?’ officieel gepresenteerd. Dit boek geeft veel inzicht en informatie voor iedereen die met kanker en werk te maken heeft.

Auteurs Helma Huysmans en Edith Idoe zijn beiden ervaringsdeskundige op het gebied van kanker. Zij vertellen hoe belangrijk de rol van werk en het houden van verbinding met je werk tijdens en na je behandeling kan zijn. Het geeft je de gelegenheid om je eigen regie te behouden, je gezonde kant in te zetten, het kan je afleiden van je ziekte en je ondersteunen in je herstel.

“Dit boek biedt handvatten om op het gebied van werk de regie te kunnen behouden, maar ik zie het ook vooral als een aanmoediging om hierbij praktische en emotionele ondersteuning te zoeken”, aldus Machteld de Bont-de Jongh, directeur Care in company, adviesbureau voor werk & kanker.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.