NABUCCO-studie toont nut neo-adjuvante immuuntherapiecombinatie bij blaaskanker

oktober 2020 Oncotrials Willem van Altena
Urinary bladder with urine. Cross section of urinary bladder. X-Ray view

De NABUCCO (‘Neo-Adjuvant Bladder Urothelial Carcinoma COmbination-immunotherapy’)-studie was opgezet om te onderzoeken of het zinvol is om patiënten met gevorderd blaas- en urinewegkanker voorafgaand aan tumorresectie te behandelen met een combinatie van immuuntherapieën, te weten ipililumab plus nivolumab. De resultaten van deze studie werden onlangs gepubliceerd in Nature Medicine.

Eerdere studies waarbij de middelen als monotherapie werden ingezet vertoonden een veelbelovende pathologische complete responspercentages (pCR). Echter, pCR werd voornamelijk gezien in patiënten in een lager ziektestadium (cT2-3ND) en in tumoren die CDS T-celactiviteit lieten zien voorafgaand aan de behandeling.

In de NABUCCO-studie werd onderzocht of het zinvol was om de combinatie ipililumab + nivolumab te geven voorafgaand aan verwijdering van de tumor. Een tweede onderwerp van onderzoek was of de neo-adjuvante toediening van de combinatie de pCR verhoogde bij locoregionaal gevorderde, stadium III (cT3-4aN0M0 of > 2T1-4aN1-3MD) patiënten met een hoge recidiefkans na operatie.

In de studie werden 24 patiënten gevolgd die een tumorverwijderende operatie ondergingen. Bij 23 van hen vond de operatie plaats binnen 12 weken na de eerste toediening met ipililumab. Uiteindelijk kon bij 46% van de patiënten een pCR vastgesteld worden na de behandeling. Bij 53% van de patiënten werd geen invasieve blaaskanker waargenomen na de neo-adjuvante behandeling met de twee immuuntherapieën. Na een mediane follow-up van 15,6 maanden werd bij 2 van de 24 patiënten een recidief geconstateerd; beiden behoorden tot de groep patiënten die niet reageerde op de immuuntherapie. Een van deze patiënten is overleden aan gemetastaseerde kanker.

Bij onderzoek van tumoren van patiënten met een pCR werd ontdekt dat die een hogere mutatiegraad hadden dan die van andere patiënten. Bij baseline waren er echter geen verschillen in respons tussen patiënten met hoge en lage CD8-cell waarde. Ook waren er geen verschillen in immune gene signatures, zoals interferon gamma‚ tumor inammatie en CDB T-effector signatures, wat suggereert dat response onafhankelijk lijkt van reeds bestaande anti-tumor CDB T cell activiteit in deze set.

De studie stelt vast dat neo-adjuvant ipilimumab plus nivolumab in stadium III blaaskanker zinvol kan zijn, en laat bij 58% geen invasieve tumor meer zien na operatieve verwijdering van de tumor. In tegenstelling tot preoperatieve behandeling met monotherapie‚ lijkt de combinatie-immuuntherapie ipililumab plus nivolumab effectief bij gevorderde en lokaal uitgebreide blaaskanker, onafhankelijk van pre-existente T-cell activiteit

Een tweede cohort van de NABUCCO, waarin het meest optimale behandelschema wordt onderzocht is momenteel open voor nieuwe patiënten. Inmiddels zijn er 3 centra waar deze behandeling wordt gegeven; het NKI-AVL, het UMC Utrecht en het Radboud UMC Nijmegen.

Referentie

Van Dijk, N., Gil-Jimenez, A., Silina, K. et al. Preoperative ipilimumab plus nivolumab in locoregionally advanced urothelial cancer: the NABUCCO trial. Nat Med (2020). https://doi.org/10.1038/s41591-020-1085-z