MEK-remmer trametinib als nieuwe standaardbehandeling voor laaggradig sereus ovariumcarcinoom

maart 2022 Farmanieuws Dominique Vrouwenvelder
The concept of endometriosis of the uterus. Diseases of the female reproductive system. Health and disease are a beautiful art concept made of paper.

De MEK-remmer trametinib vermindert het risico op ziekteprogressie of overlijden met 52% bij patiënten met laaggradig sereus ovariumcarcinoom, aldus onderzoekers van het MD Anderson Cancer Center van de University of Texas. De bevindingen van hun studie werden onlangs gepubliceerd in The Lancet.

De MAP-kinaseroute is op een karakteristieke manier veranderd bij patiënten met laaggradig sereus ovariumcarcinoom (SOC), wat resulteert in verminderde gevoeligheid voor chemotherapie. In een fase II/III-studie werd de werkzaamheid van de MEK-remmer trametinib vergeleken met standaard chemotherapie.

Fase II/III-onderzoek

In de gerandomiseerde, internationale, multicenter fase II/III-studie werden 260 patiënten (18 jaar of ouder) met recidiverend laaggradig SOC uit 84 ziekenhuizen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk opgenomen. De patiënten werden willekeurig (1:1) toegewezen aan orale trametinib (eenmaal daags) of één van de standaard behandelopties, waaronder paclitaxel, gepegyleerd liposomaal doxorubicine, topotecan, letrozol of tamoxifen.

De mediane leeftijd van de patiënten in de trametinib-groep was 57 jaar en de meerderheid (89%) was wit. Het primaire eindpunt van de studie was de progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS).

Belangrijkste bevindingen

Bij de primaire analyse werd een significant langere PFS waargenomen bij patiënten die trametinib kregen in vergelijking met patiënten die standaardtherapie kregen (13 versus 7,2 maanden; HR [95%-BI]: 0,48 [0,36-0,64]; p<0,0001). Bovendien was de mediane PFS bij patiënten die overstapten van de standaardbehandeling naar trametinib 10,8 maanden.

De meest waargenomen bijwerkingen van graad 3 of 4 in de trametinib-groep waren huiduitslag (13%), anemie (13%), hypertensie (12%), diarree (10%), misselijkheid (9%) en vermoeidheid (8%). In de standaardtherapiegroep waren de meest geziene bijwerkingen buikpijn (17%), misselijkheid (11%), anemie (10%) en braken (8%). Er werden geen behandelingsgerelateerde sterfgevallen gerapporteerd.

Conclusie

De resultaten van de fase II/III-studie bevestigen de werkzaamheid van trametinib als een nieuwe behandeloptie voor patiënten met laaggradig sereus ovariumcarcinoom. Op dit moment worden ook combinatietherapieën met trametinib onderzocht.

Referentie

  1. Gershenson DM, Miller A, Brady WE, Paul J, et al. Trametinib versus standard of care in patients with recurrent low-grade serous ovarian cancer (GOG 281/LOGS): an international, randomised, open-label, multicentre, phase 2/3 trial. Lancet. 2022 Feb 5;399:541-53.