Mammografie vanaf 40 jaar verlaagt mogelijk mortaliteit door borstkanker

oktober 2020 Preventie Eline Feenstra

De juiste leeftijdscategorie voor screening op borstkanker blijft een discussiepunt. In een nieuwe studie gepubliceerd in The Lancet Oncology is er gekeken naar het effect van mammografische screening op de leeftijd van 40-48 jaar op de sterftecijfers van borstkanker.

De gerandomiseerde studie bestond uit 23 borstscreeningseenheden in Groot-Brittannië. Vrouwen in de leeftijd van 39 tot 41 jaar werden willekeurig verdeeld tussen een groep die jaarlijkse mammografische screening ontving vanaf het jaar de start van het onderzoek tot en met het kalenderjaar dat ze de leeftijd van 48 jaar bereikten, of tot standaardzorg zonder screening tot zij hun eerste bevolkingsonderzoek ondergingen op ongeveer 50 jaar (controlegroep).

Het primaire eindpunt van de studie was mortaliteit door borstkanker, gediagnosticeerd tijdens de interventieperiode, vóór de eerste bevolkingsscreening van de deelnemer. Om de timing van het mortaliteitseffect te bestuderen, zijn de resultaten in verschillende follow-upperiodes geanalyseerd. Vrouwen werden in de primaire vergelijking opgenomen ongeacht of ze voldeden aan de randomisatiestatus (‘intention-to-treat’-analyse).

Minder sterfgevallen na 10 jaar

Een totaal van 160.921 vrouwen werd geïncludeerd in de studie, waarvan 53.883 vrouwen (33,5%) willekeurig werden toegewezen aan de interventiegroep en 106.953 (66,5%) aan de controlegroep. De vrouwen werden gemiddeld 22,8 jaar gevolgd (interkwartielafstand: 21,8-24,0). Er was een significante afname te zien in borstkankersterfte na een follow-up van 10 jaar, met 83 sterfgevallen door borstkanker in de interventiegroep versus 219 in de controlegroep (relatief percentage [RR] 0,75; 95%-BI: 0,58–0,97; p=0,029). Daarna werd geen significante afname meer waargenomen, met respectievelijk 126 sterfgevallen versus 255 sterfgevallen na meer dan 10 jaar follow-up (RR:0,98; 95%-BI: 0,79–1 ,22; p=0,86).

Een jaarlijkse mammografie vóór de leeftijd van 50 jaar, beginnend op de leeftijd van 40 of 41 jaar ging gepaard met significant minder sterfte aan borstkanker na een follow-up van 10 jaar. De absolute afname bleef echter constant. Het verlagen van de ondergrens voor screening van 50 naar 40 jaar kan de mortaliteit door borstkanker mogelijk verminderen.

 

Referentie

Duffy SW, Vulkan D, Cuckle H et al. Effect of mammographic screening from age 40 years on breast cancer mortality (UK Age trial): final results of a randomised, controlled trial. Lancet Oncol. 2020 Sep;21(9):1165-1172. doi: 10.1016/S1470-2045(20)30398-3. Epub 2020 Aug 12.