Maastricht UMC+ maakt leefstijlinterventie vast onderdeel van borstkankerbehandeling

oktober 2021 Beter Leven Willem van Altena
plus size woman do the breast cancer self check

Leefstijl is een belangrijke risicofactor voor borstkanker, dat is bekend uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken. Er is een relatie tussen overgewicht en een grotere kans om de ziekte te krijgen maar ook voor slechtere resultaten van behandelingen. Om die reden is in Maastricht UMC+ als eerste ziekenhuis in Nederland begonnen met het aanbieden van een gecombineerde leefstijlinterventie aan vrouwen met borstkanker en overgewicht, als standaard onderdeel van hun kankerbehandeling.

Leefstijlcoach

In Maastricht kunnen vrouwen met borstkanker en overgewicht onder andere hulp krijgen van een leefstijlcoach. Daarnaast is er vanaf de intake aandacht voor medicatiegebruik, bewegen, slapen en andere zaken die van invloed kunnen zijn. Vrouwen die roken en/of alcohol drinken kunnen verder ondersteuning krijgen bij het stoppen met deze gewoontes.

Complicaties

Borstkanker heeft diverse oorzaken, erfelijke en niet-erfelijke. Leefstijl is een belangrijke factor: aangetoond is dat een BMI boven de 25 de kans op de ziekte vergroot. Veel vrouwen zijn te zwaar in Nederland: 55% van de vrouwen boven de 50 jaar heeft een BMI van 25 of meer. Hun kankerrisico is navenant: na de overgang stijgt dat risico met 10% bij elke 5 punten BMI boven de 25. Een vrouw met een BMI van 40 (de ondergrens van obesitas) heeft dus 30% meer kans op borstkanker. Vrouwen die te zwaar zijn hebben ook een grotere kans op complicaties bij kankerbehandelingen, chemotherapie werkt vaak minder goed en daarom is ook hun overlevingskans lager.

PREVENT

Lang niet iedere vrouw weet dat er een correlatie is tussen leefstijl en borstkankerrisico. Om daar verandering in te brengen is in Maastricht het PREVENT-team van start gegaan. Patiënten met overgewicht krijgen in het kader daarvan bij hun intake meteen informatie aangeboden over een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Vanaf een BMI boven de 30 of boven de 25 met een risicofactor zoals hoge bloeddruk of suikerziekte wordt zo’n GLI volledig vergoed door de zorgverzekeraars.

Daarnaast wordt de vrouwen bij de intake ook standaard gevraagd of vrouwen ondersteuning nodig hebben bij het stoppen met roken of alcohol drinken. Ze kunnen dan een doorverwijzing krijgen naar de Stoppen met roken-poli in het Maastricht UMC+.

Meer informatie

Studie uit 2018 over de relatie tussen BMI en borstkankerrisico.