Gevaarlijke stoffen op het werk vaak oorzaak van longziekten

juli 2019 Beter Leven Eline Feenstra

De ‘Werk en Longen Check’. Onder die naam werd eerder dit jaar een online checklist gelanceerd door Long Alliantie Nederland en het Longfonds. Met deze checklist kunnen werknemers vaststellen of ze tijdens het werk met stoffen in aanraking komen die mogelijkerwijs gevaarlijk kunnen zijn voor de luchtwegen.
De lancering van de checklist vond plaats tijdens het Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival, onder toeziend oog van staatssecretaris Tamara van Ark.

In Nederland sterven er jaarlijks 4100 mensen aan beroepsziekten, waarvan 3000 mensen door blootstelling aan stoffen op het werk. Van ziekten als astma, COPD en zelfs longkanker is bekend dat die kunnen worden veroorzaakt of verergerd door inademing van gevaarlijke stoffen op het werk. Asbest en lasdampen zijn bekende boosdoeners, net als de chemische stof Chroom-6 die recent in het nieuws kwam. Maar ook gewone schoonmaakmiddelen, verfstoffen en zelfs graan- en houtstof kunnen mensen ziek maken. Van allergie tot stoflong, en van COPD tot kanker: de longen hebben het soms behoorlijk zwaar op het werk.

Met behulp van de online checklist kunnen werknemers nu zelf aan de hand van zes vragen nagaan of ze op hun werk te maken hebben met gevaarlijke stoffen, en wat het effect daarvan kan zijn op de longen. De site vermeldt ook wat mensen kunnen doen om de blootstelling te voorkomen of de effecten ervan tegen te gaan. Ook staat er per branche vermeld waar de gevaren schuilen.

De ‘Werk en Longen Check’ is gratis beschikbaar via www.werklongencheck.nl

Bron
1. https://www.longkankernederland.nl/longfonds-en-long-alliantie-nederland-lanceren-werk-en-longen-check/