Langdurig gebruik van paracetamol brengt mogelijk hoger risico op niercelkanker met zich mee

april 2022 Medisch onderzoek Willem van Altena
white pills spilling out of medicine bottle

Er lijkt vooral bij mannen een associatie aanwezig te zijn tussen langdurig gebruik van bepaalde pijnstillers en een verhoogd risico op niercelkanker. Onlangs presenteerde assistent-professor Rebecca E. Graff tussentijdse bevindingen van een lopend onderzoek aan de universiteit van Californië in San Francisco tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Association for Cancer Research.

Het gaat specifiek om pijnstillers uit de NSAID-categorie (non-steroid anti inflammatory drugs, zoals ibuprofen) en om paracetamol. Vooral dat laatste middel liet een sterke associatie zien met een hoger risico op niercelkanker, en dan met name bij mannen. Langdurig gebruik van aspirine bleek niet gepaard te gaan met een hoger risico.

Vrij verkrijgbaar

Voor het onderzoek bestudeerden de wetenschappers data van drie prospectieve cohortstudies met longitudinale data over gebruik van aspirine, niet-aspirine NSAIDs en paracetamol. Gekozen is voor deze drie pijnstillers omdat ze de meest gebruikte vrij verkrijgbare geneesmiddelen ter wereld zijn. “Het is belangrijk dat we alle gezondheidsvoordelen en –nadelen in kaart brengen”, stelt Graff.

De onderzoekers stelden 796 gevallen van niercelkanker vast in de drie studies. In de eerste studie werd een positieve associatie tussen het prediagnostisch gebruik van NSAIDs en niercelkanker gevonden bij huidig gebruik (HR = 1,37; 95% BI, 0,96-1,96) en bij langdurig gebruik (HR = 2,62; 95% BI, 1,23-5,58). Een tweede studie waarbij werd gekeken naar gebruik van paracetamol liet een krachtiger associatie zien, zowel bij huidig gebruik (HR = 2,35; 95% BI, 1,33-4,17) en de duur van het gebruik (HR = 1,83; 95% BI, 0,42-7,93). Werd specifiek gekeken naar het overlijdensrisico door niercelkanker, dan werd er bij de aspirinegebruikers een inverse associatie gezien bij postdiagnostisch gebruik (HR = 0,68; 95% BI, 0,48-0,97.

Gunstige effecten

Graff denkt een verklaring voor de associatie te vinden in de manier waarop pijnstillers inwerken op chronische aandoeningen. “Er is toenemend bewijs dat het dagelijks innemen van een lage dosering  pijnstillers gunstige effecten voor de gezondheid kan hebben. Zo is wel bekend dat een lage dosis aspirine de kans op cardiovasculaire aandoeningen verkleinen kan. Maar het is belangrijk dat patiënten weten dat er ook risico’s kunnen zijn.”

Er wordt inmiddels verder onderzoek overwogen naar associaties tussen langdurig pijnstillergebruik en subtypes van niercelkanker. Ook willen de onderzoekers vaststellen of de associatie variabel is al naar gelang de dosering. Uiteindelijk zal dat onderzoek leiden tot een manuscript dat in een peer-reviewed vaktijdschrift gepubliceerd wordt.

Bron

Persbericht in Healio, 14 april 2022