Lagere mortaliteit bij HPV-positieve oropharynxcarcinoom

januari 2020 Wetenschap Eline Feenstra
Human papillomavirus (HPV) is a DNA virus from the papillomavirus family that is capable of infecting humans

Er zijn grote verschillen in de mortaliteit van hoofd-halskankers. Een nieuwe studie heeft recent aangetoond dat de kortetermijnmortaliteit van patiënten met oropharynx carcinoom (OPC) lager ligt wanneer de kanker positief is voor humaan papillomavirus (HPV).

De epidemiologische dataset bestond uit 4930 patiënten met OPC, die gediagnosticeerd waren met niet-gemetastaseerde kanker tussen 2013 en 2014. De groep bestond uit 3560 (72,2%) HPV-positieve patiënten en 1370 HPV-negatieve patiënten. In vergelijking met de HPV-negatieve patiënten, lieten de HPV-positieve patiënten een lager risico op 2-jaars cumulatieve incidentie zien van algehele sterfte (10,4% vs 33,3%; p<0,0001). Bovendien vertoonden zij een lager risico op hoofd-halskankerspecifieke sterfte (4,8% vs 16,2%; p<0,0001).

Secundaire kanker

Naast de aanwezigheid van hoofd-halskanker was het ontstaan van secundaire kankers een belangrijke oorzaak van overlijden bij de groep patiënten met HPV-negatieve kanker. Sterfte als resultaat van secundaire kankers of wegens andere oorzaken waren beide significant hoger bij de patiënten die HPV-negatieve OPC vertoonden (10,8% en 6,1%) in vergelijking met de HPV-positieve patiënten (2,4% en 3,2%, beide p<0,0001). De mediane follow-up tijd was 11 maanden.

In conclusie laten patiënten met HPV-positieve en HPV-negatieve OPC significant andere sterftecijfers zien van zowel hoofd-halskankergerelateerde sterfte als de algehele sterfte. Zo blijken met name de HPV-negatieve patiënten een substantieel verhoogd overlijdensrisico te hebben.

Bron
1. Fullerton ZH, Butler SS, Mahal BA et al. Short-term mortality risks among patients with oropharynx cancer by human papillomavirus status. Cancer. 2020 Jan 13.