KWF trekt 16 miljoen uit voor ondersteuning en professionalisering van IPSO-centra

september 2022 Beter Leven Willem van Altena
Johan van de Gronden 2018

In Nederland bestaan er momenteel 81 Instellingen PsychoSociale Oncologie, kortweg IPSO. Het zijn plekken waar kankerpatienten en hun naasten terecht kunnen voor psychosociale ondersteuning tijdens en na het ziekteproces. KWF steekt 16 miljoen euro in een professionaliseringsslag van de zorg in de IPSO-centra, en aan het vergroten van de bekendheid ervan bij de doelgroepen.

In een IPSO-centrum kunnen mensen terecht voor laagdrempelige psychosociale ondersteuning. Er kan gesproken worden met therapeuten of ervaringsdeskundigen, er is informatie te vinden, er zijn allerlei activiteiten en het is een plek waar lotgenoten met elkaar in contact komen en hun verhalen kunnen delen.

Vangnet

Johan van de Gronden, directeur KWF: “Tijdens de behandeling is de zorg vooral gericht op het behandelen van de ziekte. Terwijl patiënten tijdens, maar ook na de behandeling veel moeite hebben om hun leven weer op te pakken. Voor die mensen zijn de Centra voor leven met en na kanker het vangnet. Met deze financiering ontlasten we de reguliere zorg en kunnen we écht bijdragen aan een beter leven voor kankerpatiënten en hun naasten.” 

Met de KWF financiering van 16 miljoen euro kan elk IPSO-centrum een betaalde kracht aannemen en wordt de brancheorganisatie IPSO ondersteund. Beiden om de zorg te coördineren, fondsen te werven voor de activiteiten én om meer bekendheid aan de centra te geven, zowel onder (ex-) kankerpatiënten als onder hun zorgverleners.

Op dit moment leven er in Nederland meer dan 830.000 mensen met of na kanker. De verwachting is dat dit er in 2030 1,4 miljoen zullen zijn. Uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) blijkt dat 85% van deze mensen zorgen of angst ervaart en dit heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Een IPSO-centrum biedt onder andere bij deze klachten ondersteuning: volgens een enquete uit 2018 ervaart 84% van de bezoekers een verbetering van de kwaliteit van leven. Zo geeft men aan dat zij zich door een bezoek beter kunnen ontspannen en zich minder alleen voelen staan.

Zorgverleners

Ook zorgverleners zien de toegevoegde waarde van de IPSO-centra blijkt uit onderzoek uit 2021. Bijna de helft van de ondervraagde zorgverleners verwacht dat een bezoek aan een centrum leidt tot minder zorg van een huisarts of geestelijke gezondheidszorg. Toch blijkt dat slechts 10% van de zorgverleners de ondersteuning van de IPSO-centra met hun patiënten bespreekt.

Meer informatie

Bezoek de website van KWF

Bezoek de website van IPSO voor adressen bij u in de buurt