KEYNOTE-811: toevoegen pembrolizumab verlengt progressievrije overleving bij gastrische kankers

juni 2023 Farmanieuws Willem van Altena

De combinatie van de anti-PD-1 therapie pembrolizumab met trastuzumab plus chemotherapie de progressievrije overleving (PFS) aanzienlijk verlengde bij patiënten met HER2-positief gevorderd maag- of gastro-oesofageale junctie (GEJ) adenocarcinoom, waarmee één van de twee primaire eindpunten van de 732 patiënten tellende Fase III KEYNOTE-811 studie werd behaald. Pembrolizumab wordt op de markt gebracht door farmaceut Merck onder de naam Keytruda.

In 2021 verleende de Amerikaanse medicijnautoriteit FDA pembrolizumab al versnelde goedkeuring voor gebruik in eerstelijns setting in combinatie met trastuzumab, fluoropyrimidine- en platina-bevattende chemotherapie voor de behandeling van patiënten met lokaal gevorderd niet-resectabel of metastatisch HER2-positief maag- of GEJ-adenocarcinoom. Deze beslissing was eveneens gebaseerd op KEYNOTE-811, dat een objectieve respons (ORR) van 74% liet zien met het pembrolizumab-regime, vergeleken met 52% voor trastuzumab en chemotherapie alleen.

Statistisch significant

De laatste cijfers laten nu zien dat pembrolizumab plus trastuzumab en chemotherapie bij een vooraf gespecificeerde tussentijdse analyse, uitgevoerd door een onafhankelijk datamonitoringcomité, leidde tot een statistisch significante verbetering in PFS, vergeleken met placebo plus trastuzumab en chemotherapie, in de intention-to-treat (ITT) studiepopulatie. Maar een subgroepanalyse gaf aan dat de PFS-verbetering die werd gezien in de ITT-populatie “beperkt was tot” patiënten met PD-L1-expressie met een gecombineerde positieve score ≥1. Meer dan 80% van de proefpersonen in KEYNOTE-811 had tumoren die PD-L1-positief waren.

Het tweede primaire eindpunt van de studie, een verbetering in algehele overleving (OS) werd nog niet gehaald. Reden was dat de statistische significantie op basis van het vooraf gespecificeerde statistische analyseplan niet werd bereikt. Merck verklaart dat de OS in een volgende analyse zou worden getest.

Referenties

Persbericht Merck: ‘KEYTRUDA® (pembrolizumab) Plus Trastuzumab and Chemotherapy Met Primary Endpoint of Progression-Free Survival as First-Line Treatment in Patients With HER2-Positive Advanced Gastric or Gastroesophageal Junction (GEJ) Adenocarcinoma’.

Janjigian YY, Kawazoe A, Yañez Pet al. The KEYNOTE-811 trial of dual PD-1 and HER2 blockade in HER2-positive gastric cancer. Nature. 2021 Dec;600(7890):727-730. doi: 10.1038/s41586-021-04161-3. Epub 2021 Dec 15. PMID: 34912120; PMCID: PMC8959470.