Kanker 4 jaar eerder vastgesteld met behulp van bloedtest

augustus 2020 Wetenschap Eline Feenstra
Centrifugation of blood to produce platelet plasma

Kankers in een laat stadium hebben vaak geen effectieve behandelingsoptie. De overlevingskansen nemen aanzienlijk toe wanneer kanker in een vroeg stadium wordt geïdentificeerd, omdat de tumor operatief kan worden verwijderd of behandeld kan worden met mildere medicamenteuze behandelingen. De meeste kankersoorten missen momenteel een effectieve niet-invasieve vroege screeningoptie. In een nieuwe studie gepubliceerd in Nature Communications wordt een op bloed gebaseerde screeningstest omschreven die de detectie van kanker in een vroeg stadium mogelijk maakt.

In de eerdere Taizhou Longitudinal Study (TZL) werden plasmamonsters verzameld van 123.115 gezonde proefpersonen voor langdurige opslag. Deze personen vervolgens gecontroleerd op het optreden van kanker. In de huidige studie worden de voorlopige resultaten van PanSeer getoond, een niet-invasieve bloedtest op basis van circulerende tumor-DNA-methylatie in TZL-plasmamonsters van 605 asymptomatische personen bij wie er binnen vier jaar de diagnose maag-, slokdarm-, colorectale, long- of leverkanker werd gesteld (n=191). Tevens werden er plasmamonsters getest van 223 extra kankerpatiënten plus primaire tumor- en normale weefsels.

Vijf soorten kanker

De resultaten laten zien dat PanSeer vijf veelvoorkomende soorten kanker detecteert bij 88% van de post-diagnose patiënten (95% BI: 80-93%) met een specificiteit van 96% (95% BI: 93-98%). Bovendien detecteert PanSeer kanker bij 95% (95% BI: 89-98%) van asymptomatische personen bij wie later de diagnose werd gesteld, hoewel toekomstige longitudinale studies nodig zijn om dit resultaat te bevestigen.

Concluderend kan gesteld worden dat de PanSeer-test de vroege detectie van meerdere kankertypes mogelijk maakt, vier jaar voorafgaand aan conventionele diagnoses. De test legt hiermee de basis voor een niet-invasieve bloedtest voor de vroege detectie van kanker in een hoog risico populatie.

Referentie

Chen X, Gole J, Gore A et al. Non-invasive early detection of cancer four years before conventional diagnosis using a blood test. Nat Commun. 2020 Jul 21;11(1):3475. doi: 10.1038/s41467-020-17316-z.