PARP-remmers spelen een belangrijke rol binnen de behandeling van verschillende typen tumoren en het aantal indicaties neemt steeds verder toe. Zo werd olaparib recentelijk geregistreerd voor de adjuvante behandeling van patiënten met kiembaan BRCA1/2-gemuteerd, HER2-negatief mammacarcinoom. Dit gebeurde op basis van de resultaten van de OlympiA-studie waarin olaparib geassocieerd was met een significant betere ziektevrije overleving en algehele overleving.1