Home » Tijdschriftartikelen » ingezonden brieven » IKNL Financiering consultdiensten radiotherapie

IKNL Financiering consultdiensten radiotherapie

Door:
T. Merkx
T. Merkx

Voorzitter raad van bestuur IKNL

Meer informatie en artikelen van deze auteur
C. Rasch
C. Rasch

Voorzitter bestuur IKNL

Meer informatie en artikelen van deze auteur

Datum: 6 augustus 2020

Referentie: Consultdiensten TM 2020

Onderwerp: Financiering consultdiensten radiotherapie

Aan: alle contactpersonen radiotherapeutische centra en afdelingen in Nederland, leden van de NVRO

 

Geachte collega,

Zoals u gewend bent ontvangen medisch specialisten sedert vele jaren vergoedingen voor het verrichten van transmurale (regionale) oncologische consultdiensten. Deze financiering wordt door VWS bekostigd. IKNL heeft hierin slechts een 'kassierfunctie’ en 'sluist’ deze gelden, volgens reeds lang geleden vastgestelde vaste verdeelsleutels, door naar de consultverlenende ziekenhuizen en radiotherapeutische centra.

De hoogte van deze financiering (en dus ook vergoeding) is nimmer geïndexeerd dan wel aangepast aan de toegenomen volumina en veranderende overlegstructuren. Daarom staat de hoogte van de vergoeding bij geen enkel ziekenhuis en radiotherapeutisch centrum meer in verhouding tot de geleverde diensten. De laatste tijd ontvangen wij veel vragen over de huidige en toekomstige financieringswijze van consultdiensten radio-therapie. Vandaar dan ook deze brief.

Vorige jaar besloot de minister van VWS om de financiering van de consultdiensten (en dus ook de radiotherapie) op een andere manier te willen gaan financieren (zie de link naar de brief van de minister aan de Tweede Kamer van 25 juni 2019).* Tot op heden is echter nog niet bekend vanaf wanneer en op welke manier deze diensten dan wél gefinancierd zullen worden.

Over alle mogelijke (meer passende) financieringsvormen zijn SONCOS, NVRO en IKNL met VWS in gesprek. Helaas is tot op heden echter nog geen voortgang geboekt. Voor 2021 betekent dit vooralsnog dat IKNL de huidige ‘kassier-functie’ zal continueren, wetende dat dit geen recht doet aan de werkelijkheid. Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Altijd tot nadere toelichting bereid.

Met vriendelijke groet,

IKNL NVRO

Thijs Merkx Coen Rasch

Voorzitter raad van bestuur Voorzitter bestuur

Om het volledige artikel te kunnen lezen, heeft u de volgende mogelijkheden:


* (dit is alleen mogelijk voor Medisch Specialisten en artsen in opleiding tot medisch specialist met BIG nr. met voorschrijfbevoegdheid werkzaam binnen de oncologie in Nederland)

Koop nu voor €1,80 Inclusief 21% BTW
Deze PDF is eigendom van NTvO uitgegeven door Ariez B.V. en mag niet elders worden gepubliceerd of gebruikt.
Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVO
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.