Articles

Intraperitoneale chemotherapie bij niet-resectabele peritoneale metastasen

NTVO - jaargang 20, nummer 4, september 2023

N.A.D. Guchelaar , drs. B.J. Noordman , dr. S.L.W. Koolen , dr. B. Mostert , dr. E.V.E. Madsen , dr. J.W.A. Burger , drs. A.R.M. Brandt-Kerkhof , dr. G.J. Creemers , dr. I.H.J.T. de Hingh , dr. M. Luyer , dr. S. Bins , dr. P.C. van der Sluis , dr. E. van Meerten , dr. S.M. Lagarde , prof. dr. C. Verhoef , prof. dr. B.P.L. Wijnhoven , prof. dr. R.H.J. Mathijssen

SAMENVATTING

Peritoneale metastasen zijn geassocieerd met een slechte prognose. Palliatieve systemische chemotherapie is de standaardbehandeling voor patiënten met irresectabele peritoneale ziekte, maar de effectiviteit daarvan wordt belemmerd door de peritoneum-plasmabarrière. Cyclisch toegediende intraperitoneale chemotherapie via een peritoneale toegangspoort zou een nieuwe en betere behandelmogelijkheid kunnen zijn voor deze patiëntenpopulatie. In dit overzichtsartikel wordt de huidige stand van zaken over cyclische intraperitoneale chemotherapie voor verschillende tumortypen besproken en wordt een overzicht gegeven van lopende studies in Nederland.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2023;20:154–9)

Lees verder

Het personaliseren van de behandeling tegen kanker vanuit genetisch en farmacokinetisch oogpunt

NTVO - 2017, nummer 3, may 2017

dr. S. Bins

Samenvatting

Op 15 februari 2017 promoveerde drs. S. Bins aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift, getiteld ‘Personalizing anti-cancer treatment from genetic and pharmacokinetic perspective’. Het onderzoek werd verricht in het Erasmus MC Kanker instituut onder begeleiding van promotoren prof. dr. S. Sleijfer, internist-oncoloog, en prof. dr. A.H.J. Mathijssen, internist-oncoloog en klinisch farmacoloog. Het onderzoek in dit proefschrift omvat studies die beoogden om bestaande systemische therapieën in de oncologie preciezer toe te passen op basis van (genetische) tumorkenmerken, patiëntgebonden kenmerken en farmacokinetische parameters.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2017;14:122–4)

Lees verder