Het Drug Access Protocol (DAP) is een nationaal protocol, waarin wordt getracht nieuwe middelen sneller bij de patiënt te krijgen, nog voordat deze een officiële vergoedingsstatus hebben. Het doel is daarnaast om systematisch aanvullende ‘real-world’ veiligheids- en effectiviteitsdata te verzamelen over deze nieuwe middelen, die in afwachting zijn op definitieve toelating tot het vergoedingssysteem.