De herziene ASCO-richtlijn bevat aanbevelingen voor de toepassing van biomarkers voor de adjuvante behandeling van borstkanker in een vroeg stadium.1 Deze herziening bevat preciezere richtlijnen voor het gebruik van al eerder goedgekeurde genexpressietesten en aanbevelingen voor het gebruik van nieuwe biomarkers als leidraad voor endocriene behandeling en chemotherapie bij vrouwen met borstkanker.