Home » Tijdschriftartikelen » therapie actueel » Effect van metformine op de overleving van patiënten met een colorectaal carcinoom in de dagelijkse praktijk

Effect van metformine op de overleving van patiënten met een colorectaal carcinoom in de dagelijkse praktijk

Door:
dr. M.M.J. Zanders
dr. M.M.J. Zanders

arts-onderzoeker, Integraal Kankercentrum Nederland

Meer informatie en artikelen van deze auteur
ir. P.A.J. Vissers
ir. P.A.J. Vissers

epidemioloog, CoRPS, Medische en Klinische Psychologie, Universiteit van Tilburg

Meer informatie en artikelen van deze auteur
dr. ir. M.P.P. van Herk-Sukel
dr. ir. M.P.P. van Herk-Sukel

hoofd onderzoek/epidemioloog, PHARMO Instituut

Meer informatie en artikelen van deze auteur
prof. dr. H.R. Haak
prof. dr. H.R. Haak

internist, afdeling Interne Geneeskunde, Máxima Medisch Centrum

Meer informatie en artikelen van deze auteur
prof. dr. L.V. van de Poll-Franse
prof. dr. L.V. van de Poll-Franse

hoogleraar Cancer Epidemiology and Survivorship, Department of Psychosocial Research and Epidemiology, Nederlands Kanker Instituut, afdeling Medisch en Klinische Psychologie, Tilburg University en afdeling Research and Development, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Utrecht
voorheen
epidemioloog, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Utrecht

Meer informatie en artikelen van deze auteur

Samenvatting

In de afgelopen jaren is de interesse in metformine als antikankermiddel sterk gestegen. Dit medicijn, frequent voorgeschreven aan patiënten met diabetes, lijkt namelijk een beschermend effect te hebben op de sterfte van kankerpatiënten. Echter, vandaag de dag begrijpen we dat veel van de voorgaande observationele studies, die vaak (extreem) grote beschermende effecten van met-formine rapporteerden, verschillende beperkingen hadden. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de beperkingen van het gebruik van gegevens uit de dagelijkse praktijk. Tevens zullen de veelvoorkomende methodologische beperkingen van farmaco-epidemiologische studies worden besproken. Rekening houdend met de besproken beperkingen, is recentelijk het effect van metformine op de totale sterfte van Nederlandse patiënten met een colorectaal carcinoom onderzocht met behulp van gegevens uit de dagelijkse praktijk. In deze studie lijkt het gebruik van metformine geen effect te hebben op de sterfte, maar metforminegebruikers hadden wel een lager risico op sterfte dan gebruikers van sulfonylureumderivaten, wat suggereert dat metformi-negebruikers gunstigere prognostische factoren hadden. We kunnen concluderen dat er op dit moment geen eensluidend bewijs is dat metformine een gunstig effect heeft op de overleving van kankerpatiënten. Methodologisch sterke observationele studies of gerandomiseerde onderzoeken zijn nodig om het effect van metformine op de sterfte van kankerpatiënten nader te evalueren. (NED TIJDSCHR ONCOL 2015;12:58–65)
Om het volledige artikel te kunnen lezen, heeft u de volgende mogelijkheden:


* (dit is alleen mogelijk voor Medisch Specialisten en artsen in opleiding tot medisch specialist met BIG nr. met voorschrijfbevoegdheid werkzaam binnen de oncologie in Nederland)

Koop nu voor €1,80 Inclusief 21% BTW
Deze PDF is eigendom van NTvO uitgegeven door Ariez B.V. en mag niet elders worden gepubliceerd of gebruikt.
Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2020 NTVO
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.