Voordat een nieuw geregistreerd geneesmiddel in Nederland daadwerkelijk toegankelijk is voor de patiënt, dient nog een aantal stappen te worden genomen. In een redactionele serie van artikelen besteedt het Nederlands Tijdschrift voor Oncologie aandacht aan dit proces door in gesprek te gaan met diverse partijen uit de zorg, overheidsinstanties en de politiek. In dit artikel spreken we met Niels Speksnijder (Zorginstituut Nederland) over de Horizonscan Geneesmiddelen en met Wim de Haart (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen) over hoe het hierboven beschreven proces in Nederland kan worden geoptimaliseerd.