Intravesicale gel met antibiotica en chemotherapie mogelijk nieuwe aanpak blaaskanker

juni 2024 Wetenschap Willem van Altena

Een gel met een combinatie van antibiotica en chemotherapie, die binnenin de blaas wordt aangebracht, lijkt een krachtige en langdurige respons te leveren bij mensen met niet-spierinvasieve blaaskanker. Dat blijkt uit 12-maandsresultaten van de fase III ENVISION-studie, die onlangs door het Amerikaanse farmaciebedrijf UroGen Pharma zijn gepresenteerd.  waaruit blijkt dat hun gel-gebaseerde behandeling UGN-102 een duurzame respons biedt bij patiënten met niet-spierinvasieve blaaskanker (NMIBC).

Primair eindpunt

UGN-102 is een langzaam vrijkomende hydrogel-formulering, die een verlengde blootstelling van het blaasslijmvlies aan het antibioticum en chemotherapeuticum mitomycine mogelijk maakt. Vorig jaar meldde UroGen dat het middel het primaire eindpunt had behaald bij patiënten met laaggradige, intermediair risico NMIBC, met een volledige respons (CR) percentage van 79,6% drie maanden na de eerste intravesicale toediening. De ENVISION-studie omvatte ongeveer 240 deelnemers.

Uit de laatst gepubliceerde resultaten blijkt dat volgens Kaplan-Meier schattingen 82,3% van de patiënten die een CR hadden behaald na drie maanden, deze respons gedurende ten minste een jaar wist te behouden. Bovendien kon de duur van de respons op 80,9% geschat worden na zowel 15 als 18 maanden.

Bijwerkingen

Daarbij werd vastgesteld dat UGN-102 gepaard ging met overwegend milde tot matige bijwerkingen, consistent met eerdere onderzoeken naar deze gel-gebaseerde formulering. De meest voorkomende behandelingsgerelateerde bijwerkingen waren dysurie, hematurie, urineweginfectie, pollakisurie, vermoeidheid en urineretentie.

Momenteel buigt de Amerikaanse medicijnenautoriteit FDA zich over mogelijke toelating van UGN-102 op de Amerikaanse markt. Een beslissing wordt begin 2025 verwacht. Als UGN-102 inderdaad wordt goedgekeurd, dan zou het om de eerste niet-chirurgische behandelingsoptie gaan voor laaggradige, intermediair risico NMIBC.

Referentie

Meer over de ENVISION-studie op ClinicalTrials.gov