Geen verschil in uitkomsten na open of laparoscopische gastrectomie

april 2021 Kliniek in Praktijk Van de redactie
Human body digestive system anatomy. 3d illustration

Editor’s pick van dr. Niven Mehra, internist-oncoloog, Radboudumc

 

De veiligheid en effectiviteit van laparoscopische gastrectomie zijn nog onderwerp van discussie bij de behandeling van patiënten met maagkanker. In de Nederlandse gerandomiseerde LOGICA-studie werd deze techniek vergeleken met een open gastrectomie. Het resultaat van de studie liet geen verschil zien qua opnameduur, postoperatieve complicaties en oncologische uitkomsten.

Studies betreffende de uitkomsten na open of laparoscopische (partiële) gastrectomie zijn vooral afkomstig uit Azië. Mede door de vaak beperkte kwaliteit is daarvan niet zeker of de uitkomsten geëxtrapoleerd kunnen worden naar de Westerse situatie. In het algemeen lijkt een laparoscopisch uitgevoerde gastrectomie geen negatieve of positieve effecten te hebben voor de patiënt ten opzichte van een open uitgevoerde gastrectomie, noch ten aanzien van de postoperatieve complicaties noch ten aanzien van oncologische parameters.

LOGICA is een multicenter prospectieve, gerandomiseerde, maar niet geblindeerde, gecontroleerde studie, met als centrale vraag of het herstel van patiënten met maagkanker na laparoscopische maagresectie sneller verloopt dan na open maagresectie. Patiënten met bewezen operabele maagkanker (cT1-4a, N0-3b, M0) kwamen in aanmerking voor deelname. In totaal werden 227 patiënten gerandomiseerd toegewezen aan de open (n=112) dan wel laparoscopische (n=115) maagresectie. De perioperatieve behandeling van beide groepen was verder hetzelfde.

Laparoscopische versus open techniek

Mediane opnameduur was 7 dagen in beide groepen. In de laparoscopische groep was sprake van minder bloedverlies dan bij de open techniek (mediaan 150 versus 300 ml). De gemiddelde operatieduur daarentegen was korter met open dan laparoscopisch (182 versus 182 minuten). Het aantal patiënten waarbij sprake was van postoperatieve complicaties, en patiënten die binnen 30 dagen opnieuw werden opgenomen verschilde niet. Het percentage van patiënten 1 jaar na de ingreep nog in leven was met 76 en 78 procent voor respectievelijk laparoscopisch en open.

Laparoscopische gastrectomie leidde niet tot korter ziekenhuisverblijf in deze studie en was geassocieerd met evenveel postoperatieve complicaties. De oncologische uitkomsten verschilden niet tussen de twee resectietechnieken. Hiermee lijkt aangetoond dat in een centrum met ervaring laparoscopische maagresectie een veilig alternatief is voor de open maagresectie.

Referentie

Van der Veen A, Brenkman HJ, Seesing MF, et al. Laparoscopic versus open gastrectomy for gastric cancer (LOGICA): a multicenter randomized clinical trial. J Clin Oncol 2021;39:978-89.