Immuuntherapie voorafgaand aan operatie lijkt effectiever dan chemotherapie bij colorectale kanker

juni 2024 ASCO 2024 Willem van Altena
Molecular model of Pembrolizumab, a humanized antibody used in immunotherapy of cancer, 3D illustration. It targets the PD-1 receptor of lymphocytes

Neoadjuvante behandeling met immuuntherapie pembrolizumab kan effectief en veilig zijn voor vroege stadia van mismatch repair-deficiënte (dMMR)/microsatelliet-instabiliteit (MSI)-hoge colorectale kanker (CRC), volgens de resultaten van de Britse NEOPRISM-CRC-studie die deze week gepresenteerd werden op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Clinical Oncology in Chicago.

Tumormutatiebelasting (TMB) is een opkomende biomarker voor de respons en klinisch voordeel van immunotherapie bij gevorderde dMMR/MSI-hoge CRC. NEOPRISM-CRC is de eerste multicenter fase 2-studie die de veiligheid en effectiviteit van neoadjuvant pembrolizumab onderzoekt, gestratificeerd op basis van TMB voor hoog-risico stadium II-III ziekte.

Studiemethodiek

De studie is uitgevoerd door Kai-Keen Shiu, MD, PhD, van University College Hospital in Londen en collega’s. In de studie, gefinancierd door Merck Sharp and Dohme (de fabrikant van pembrolizumab) hebben onderzoekers 32 patiënten met stadium II of III met MMR-deficiënt/MSI-hoge CRC gerekruteerd uit vijf ziekenhuizen in het Verenigd Koninkrijk. Ongeveer 15% van de patiënten met stadium II of III darmkanker heeft dit specifieke genetische profiel. De patiënten kregen negen weken pembrolizumab, (merknaam: Keytruda) vóór de operatie in plaats van de gebruikelijke behandeling met chemotherapie en operatie, en werden vervolgens over een langere periode gemonitord.

De resultaten tonen aan dat 59% van de patiënten na de behandeling met pembrolizumab geen tekenen van kanker had, waarbij eventuele resterende kanker bij de overige 41% van de patiënten tijdens de operatie werd verwijderd. Alle patiënten in de studie waren na de behandeling kankervrij. Toen standaard chemotherapie werd gegeven aan patiënten met dit genetische profiel, had minder dan 5% geen tekenen van kanker na de operatie, melden de onderzoekers. In de komende jaren zal de studie ook de algehele overleving en terugvalpercentages evalueren.

Er zijn geen immuungerelateerde toxiciteiten van graad 3 of hoger gerapporteerd, en bij een mediane follow-up van 6 maanden heeft geen enkele patiënt een terugval gehad.

Conclusie

Neoadjuvant pembrolizumab voor vroege stadia van dMMR/MSI-hoge CRC blijkt zeer effectief en veilig te zijn. Langere follow-up is echter nodig om terugvalvrije overleving te beoordelen en translationeel biomarkeronderzoek is nog gaande.

Referenties

Abstract gepresenteerd tijdens ASCO 2024 door dr. Kai-Keen Shiu van University College Londen.

Meer over de NEOPRISM-CRC studie op de website van UCL.