Groepstherapie helpt tegen angst voor wederoptreden kanker

december 2019 Kliniek in Praktijk
Upset mid adult woman discusses a difficult issue during a support group meeting. A caring mental health professional comforts and speaks encouraging words to the woman.

De angst voor het terugkeren van kanker heeft een grote negatieve impact op de kwaliteit van leven voor veel patiënten die kanker overleefd hebben. Voornamelijk borstkankerpatiënten hebben hier last van, tot 70% van deze groep rapporteert te kampen met deze angst. Therapie waarin acceptatie wordt gepromoot kan mogelijk helpen bij het verminderen van stress bij deze mensen. In een onderzoek door Johns et al. (2019) is de invloed bekeken van groepstherapie als gereedschap tegen angst voor het terugkeren van borstkanker.

Groepstherapie vergeleken met educatie

In de studie werden 91 patiënten gerandomiseerd ingedeeld in één van de drie groepen. In de eerste groep werd er 6 weken lang elke week een groepstherapiesessie van 2 uur gehouden.  In de tweede groep werd 6 weken lang elke week een 2 uur lang informatie gedeeld over het omgaan met kankeroverleving. In de laatste groep was er eenmaal een 30-minuten lange groepscoachingsessie waar patiënten lazen over het overleven. Het voornaamste doel was het bepalen van de hoeveelheid angst die de patiënten voelden en te bekijken hoe vermijdend de patiënten waren, of ze veel last hadden van angst, post-traumatische stress, depressie en hoe de kwaliteit van leven was. Dit werd voor, direct na de interventie, 1 maand na de interventie en 6 maanden na de interventie bepaald.

Significant minder angst

Alle drie de behandelingen leidden tot een afname in angst voor het terugkomen van de borstkanker. De groepstherapiesessie had echter het grootste effect: deze leidde op elk tijdspunt tot een afname van de gemeten variabelen vergeleken met de baseline. Voornamelijk na 6 maanden was te zien dat de positieve effecten voornamelijk bij de groepstherapiesessies verschenen, vergeleken met het ontvangen van informatie over borstkankeroverleving (Cohen d, 0,61; p<0,01). Bij 10/12 secundaire eindpunten was er alleen een significante within-group reductie te zien op alle tijdspunten bij de groepstherapiesessie. Patiënten die 6 weken lang de groepstherapiesessies volgden hadden minder last van vermijdingsgedrag, angst, depressie en hadden een hogere kwaliteit van leven.
Bron
1. Johns SA, Stutz PV, Talib TL et al. (2019). Acceptance and commitment therapy for breast cancer survivors with fear of cancer recurrence: A 3‐arm pilot randomized controlled trial. Cancer.