Groepstherapie helpt tegen angst voor terugkomen kanker

december 2019 Beter Leven
Upset mid adult woman discusses a difficult issue during a support group meeting. A caring mental health professional comforts and speaks encouraging words to the woman.

De angst voor het terugkeren van kanker heeft een grote negatieve invloed op de kwaliteit van leven voor veel patiënten die kanker overleefd hebben. Voornamelijk borstkankerpatiënten hebben hier last van, tot 70% van deze groep geeft aan te kampen met deze angst. Therapie waarin acceptatie wordt gepromoot kan mogelijk helpen bij het verminderen van stress in dit geval. In een onderzoek door Johns (2019) is de invloed bekeken van groepstherapie als gereedschap tegen angst voor het terugkeren van borstkanker.

Groepstherapie of informatie ontvangen

In de studie werden 91 patiënten ingedeeld in één van de drie groepen. In de eerste groep werd er 6 weken elke week een groepstherapiesessie van 2 uur gehouden.  In de tweede groep werd er 6 weken lang elke week 2 uur lang informatie gedeeld over het omgaan met kanker overleven. In de laatste groep was er eenmaal een 30-minuten lange groepscoachingssessie waar patiënten samen lazen over het overleven. Het voornaamste doel van de programma’s was het bepalen van de hoeveelheid angst die de patiënten voelden. Ook keken de onderzoekers hoe vermijdend de patiënten waren, of ze veel last hadden van angst, post-traumatische stress, depressie en hoe hun kwaliteit van leven was. Dit werd voor, direct na de interventie, 1 maand na de interventie en 6 maanden na de interventie bepaald.

Minder angst en hogere levenskwaliteit

Alle drie de behandelingen leidden tot een afname in angst voor het terugkomen van de borstkanker. De groepstherapiesessie had echter het grootste effect: deze leidde op elk gemeten tijdstip tot een afname van de negatieve gevoelens. Voornamelijk na 6 maanden was te zien dat de positieve effecten voornamelijk bij de groepstherapiesessies bleven voortduren. Ook als deze effecten werden vergeleken met het ontvangen van informatie over borstkankeroverleving. Patiënten die 6 weken lang de groepstherapiesessies volgden hadden minder last van vermijdingsgedrag, angst, depressie en hadden een hogere kwaliteit van leven.

Bron
1. Johns SA, Stutz PV, Talib TL et al. (2019). Acceptance and commitment therapy for breast cancer survivors with fear of cancer recurrence: A 3‐arm pilot randomized controlled trial. Cancer.