Gezonde leefstijl kan mogelijk risico op borstkanker verkleinen

februari 2022 Beter Leven Willem van Altena
Multiracial senior women having fun together after sport workout outdoor - Main focus on african female face

Een gezonde levensstijl kan het risico op borstkanker verkleinen. Dat is de uitkomst uit een groot onderzoek onder meer dan 100.000 Britse vrouwen, dat onlangs werd gepubliceerd in medisch vaktijdschrift Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

Het bleek dat vrouwen die de menopauze voorbij zijn en die een BMI hebben tussen de 18,5 en de 25, wat geldt als een normaal gewicht, en die een gezonde levensstijl hebben 24% minder kans hebben om borstkanker te krijgen. Die gezonde levensstijl is een combinatie van vijf factoren: gezonde voeding, lage alcoholconsumptie, niet roken, matig tot intense lichaamsbeweging en een taille-omtrek van minder dan 80 centimeter. Gezamenlijk leveren die factoren een score op de Healthy Life Index (HLI) op.

Drie categorieën

Voor het onderzoek werden 102.572 vrouwen gevolgd van 40 tot 49 jaar oud, met een normale BMI en geen borstkanker bij aanvang van de studie. De vrouwen werden vervolgens onderverdeeld in drie categorieën al naar gelang hun HLI-score die bij het begin van de studie was vastgesteld.

Over een periode van gemiddeld 7 jaar bleken vrouwen met een hoge HLI-score, en die dus de meest gezonde leefstijl hadden een 24% lager borstkankerrisico hadden dan vrouwen met een lage HLI. Daarbij bleek het niet uit te maken of het ging om een ductale borstkanker, of een lobulaire borstkanker.

Bij vrouwen die nog niet in de menopauze waren was het borstkankerrisico hetzelfde ongeacht een hoge of lage HLI-score. Maar wanneer rookgedrag niet werd meegerekend, dan was het kankerrisico wel lager bij vrouwen die hoger scoorden op de HLI-ladder.

Een kanttekening bij de studie is wel dat de HLI-score alleen bij aanvang van de studie is gemeten. Er is dus geen rekening gehouden met vrouwen die in de loop van de studie een gezondere leefstijl zijn gaan volgen, of die daar juist mee ophielden.

Referentie

Peila R, Arthur RS, Dannenberg AJ, Rohan TE. Association of a healthy lifestyle index with risk of breast cancer among women with normal body mass index in the UK Biobank. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2021 Dec 21 [Epub ahead of print]. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-21-0765. PMID: 34933955.