Gezonde leefgewoonten halveren kans op overlijden aan prostaatkanker bij hoogrisicogroep

juli 2022 Preventie Willem van Altena
Person - medical specialist or doctor, shows to patient anatomical location of urine bladder and prostate relative to body with a realistic model of organ. Concept photo for use in urology, anatomy

Een recente studie door Amerikaanse wetenschappers lijkt bewijs te leveren dat het volgen van een gezonde leefstijl het risico om aan prostaatkanker te overlijden kan halveren bij mannen die zich in de hoogrisicogroep bevinden. Wetenschappelijk tijdschrift European Urology publiceerde deze studie onlangs.

Genetisch risico

Prostaatkanker is een vorm van kanker waarbij erfelijke factoren een grote rol spelen. Daarom is het verstandig om bij mannen met prostaatkanker in de familie het risico in te perken. Aanpassen van leefstijlfactoren is mogelijk een van de manieren om dat te doen, en daarom onderzocht een team wetenschappers van Harvard Medical School (V.S.) onder leiding van dr. Anna Plym of dat een effectieve strategie is om het kankerrisico te verminderen bij mannen met een genetisch risico op prostaatkanker.

De researchers voerden een prospectieve analyse uit met gegevens van 12.411 mannen met een erfelijk vastgesteld risico op prostaatkanker uit de Health Professionals Follow-up Study (1993–2019) en de Physicians’ Health Study (1983–2010). Aan de hand van een polygene risicoscore (PRS) werd hun risico op prostaatkanker becijferd. Bij het vaststellen van een gezonde leefstijl werd gekeken naar gewicht en BMI, eetgewoonten, rook- en drinkgedrag en de mate waarin aan lichaamsbeweging werd gedaan.

Bevindingen

Aan de hand van de PRS werden de mannen met een erfelijk vastgesteld prostaatkankerrisico in vier groepen verdeeld betreffende hun risico op kanker en op overlijden aan prostaatkanker. Het bleek dat mannen in de hoogste 25% vier keer zo veel risico op overlijden aan prostaatkanker hebben als de mannen in de laagste 25%. De incidentie van prostaatkanker werd niet door leefstijl beïnvloed; die was even groot bij mensen met een gezonde als een ongezonde leefstijl. Maar mannen met een gezonde leefstijl hebben een 1,6% risico kans om aan prostaatkanker te overlijden, terwijl dat bij mannen met een ongezonde leefstijl 5,3% is.

Conclusie

Hoofdauteur Anna Plym concludeert: “Vaak wordt gedacht dat het hebben van een hoog erfelijk risico op prostaatkanker automatisch betekent dat iemand prostaatkanker gaat krijgen. Maar onze bevindingen laten zien dat dat niet zo hoeft te zijn. Aanpassen van leefstijl, vroege detectie en vroeg ingezette behandelingen kunnen een tegenwicht bieden tegen een hoog erfelijk prostaatkankerrisico.

Referentie

Plym A, Zhang Y, Stopsack KH, Delcoigne B, et al. A Healthy Lifestyle in Men at Increased Genetic Risk for Prostate Cancer. Eur Urol. 2022 May 27.