Geen overlevingsvoordeel met atezolizumab plus bevacizumab bij niercelcarcinoom

januari 2022 Oncotrials Dominique Vrouwenvelder