Geen overlevingsvoordeel met atezolizumab plus bevacizumab bij niercelcarcinoom

januari 2022 Oncotrials Dominique Vrouwenvelder
Human kidney cross section on scientific background. 3d illustration