Geen associatie tussen galblaaspoliepen en langetermijnrisico galblaaskanker

mei 2020 Wetenschap Eline Feenstra
The doctor shows the gallbladder on a blue background.

Galblaaspoliepen (GP) worden aangetroffen in meer dan 4% van de abdominale echo’s bij volwassenen. Het groeipatroon van deze poliepen en de associatie met galblaaskanker (‘gallbladder cancer’ GBC) zijn tot op heden echter nog slecht gedefinieerd. Een nieuwe studie gepubliceerd in JAMA network open laat zien dat er geen sprake is van een associatie tussen GP en het langetermijnrisico op GBC.

Het doel van de studie was om de groeipatronen van GP in kaart te brengen en te onderzoeken of deze poliepen geassocieerd zijn met het ontstaan van GBC. Het studiecohort bestond uit 622.227 volwassenen. Van deze groep hadden 365 personen GBC voorafgaand aan de echo (267 [73,1%] vrouwen; 173 [47,4%] blanke patiënten; mediane leeftijd 71 [61-79] jaar). Het aantal personen met GP bedroeg 35.970 (18.645 (52,0%) vrouwen, een mediane leeftijd van 50 (40-60) jaar en 15.573 (43,3%) blanke patiënten).

Diagnose galblaaskanker

GP werden gevonden bij 22 patiënten (6,0%) in het GBC-cohort en bij 35.870 van de 622.227 volwassenen (5,8%) die een abdominale echografie ondergingen. Hiervan werd bij 19 patiënten (0,053%) de diagnose GBC vastgesteld. Dit was vergelijkbaar met de groep zonder GP (316 van 586.357 [0.054%]). Zonder correcties bedroeg het percentage GBC-patiënten per 100.000 persoonsjaren in totaal 11,3 (95% BI: 6,2-16,3) en nam toe met de poliepgrootte. Bij de patiënten die meer dan een jaar gevolgd werden, was het percentage 3,6 (95% BI: 0,7-6,5) per 100.000 persoonsjaren.

Poliepgroei

Bij 6.359 patiënten met een evalueerbare follow-up, en met poliepen kleiner dan 6 mm bij aanvang, bleek een 66,2% (95% BI: 62,3-70,0%) cumulatieve kans te zijn op een poliepgroei van ten minste 2 mm na 10 jaar. Bij patiënten waarbij de poliepen bij aanvang tussen de 6 en 10 mm waren, bedroeg dit percentage 52,9% (95% BI: 47,1% -59,0%).

Concluderend kan gesteld worden dat het percentage GBC-patiënten laag was in deze studie, en bovendien vergelijkbaar was tussen patiënten met en zonder GP. Een groei van 2 mm of meer bleek onderdeel te zijn van het natuurlijk verloop van GP. De resultaten stellen ter discussie of het proactief volgen van GP zinvol is voor de detectie van GBC.

Bron
1. JAMA network open