Foliumzuursupplementen kunnen kankerrisico bij kinderen van epileptische moeders vergroten

november 2022 Medisch onderzoek Willem van Altena
The development of a human embryo inside the womb during pregnancy. Little baby 3d illustration

Onderzoekers uit Scandinavië hebben ontdekt dat zwangere vrouwen met epilepsie, die hoge doses foliumzuur als supplement innemen daarmee mogelijk het risico vergroten dat hun kind later kanker krijgt. Medisch vaktijdschrift JAMA Neurology publiceerde dit onderzoek onlangs.

Vrouwen met epilepsie krijgen vaak hooggedoseerd foliumzuur voorgeschreven tijdens de zwangerschap. Foliumzuur kan allerlei aangeboren defecten voorkomen, maar er was nooit goed onderzocht in hoeverre hoge doses foliumzuur het kankerrisico in de ontwikkelende foetus verhoogt. Onderzoekers uit Noorwegen, Zweden en Denemarken voerden daarom de SCAN-AED studie uit.

Tussen 1997 en 2017 werd er een observationele cohortstudie uitgevoerd met data uit de drie Scandinavische landen. In totaal werden ruim 3,3 miljoen kinderen geincludeerd, waaronder 27.784 kinderen van moeders met epilepsie. In totaal waren 5.933 moeders met epilepsie behandeld met hooggedoseerd foliumzuur (mediane dosering: 4,3 mg).

Bevindingen

Het bleek dat de kinderen van de vrouwen met epilepsie die met hooggedoseerd foliumzuur waren behandeld een groter risico hadden om kanker te ontwikkelen dan de andere kinderen. (1,4%, 95% BI, 0,5%-3,6% tegenover 0,6%, 95% BI, 0,3%-1,1%). Opmerkelijk was dat er bij moeders zonder epilepsie, maar die wel hooggedoseerd foliumzuur toegediend hadden gekregen geen sprake was van een verhoogd kankerrisico bij hun kinderen. Er werd ook geen verband gezien tussen het gebruik van anti-epileptica en een verjoogde kans op pediatrische kanker bij moeders met epilepsie.

Optimale dosering

De onderzoekers denken een verband aan te kunnen tonen tussen het gebruik van hooggedoseerd foliumzuur bij vrouwen met epilepsie en een verhoogd kankerrisico bij hun kinderen. Zij bepleiten dat er meer onderzoek komt naar het preciezer vaststellen van de optimale dosering foliumzuur, teneinde het kankerrisico bij de kinderen te verlagen.

Referentie

Vegrim, H.M., et al. (2022) Cancer Risk in Children of Mothers With Epilepsy and High-Dose Folic Acid Use During Pregnancy. JAMA Neurology. doi.org/10.1001/jamaneurol.2022.2977.