Europese Unie geeft impuls aan strijd tegen kanker met oprichting kenniscentrum

juli 2021 Actueel Willem van Altena

De Europese Unie maakt een speerpunt van de strijd tegen kanker. Eerder dit jaar werd al het Europe’s Beating Cancer Plan gelanceerd, en vorige week kwam daar het Knowledge Centre on Cancer (KCC) bij. Een kenniscentrum waar alle kennis over voorkomen, ontstaan, diagnosticeren en behandelen van kanker gebundeld wordt.

Kanker is de voornaamste doodsoorzaak voor Europeanen jonger dan 65. Geschat wordt dat de helft van alle Europeanen in hun leven met kanker te maken krijgen, en dat een op de vijf dat niet overleeft. Ongeveer 10% van de wereldbevolking leeft in de EU, maar we zijn samen wel goed voor 23% van alle kankerdiagnoses ter wereld. Vorig jaar kregen 2,7 miljoen mensen in de EU een kankerdiagnose. Nog eens 1,3 miljoen mensen zijn aan de ziekte overleden. Dat is ruim twee keer zoveel als het aantal COVID-19 slachtoffers. De financiële gevolgen zijn groot: de EU schat dat in 2018 de kankerzorg bijna 97 miljard euro kostte.

Leefstijlkeuzes en dieet

Met een vergrijzende bevolking is de verwachting dat de cijfers en kosten in de toekomst alleen maar zullen stijgen. Daarom wil de EU de strijd aanbinden met kanker en vooral de nadruk leggen op preventie en vroege detectie van kanker. Geschat wordt dat meer dan 40% van de kankers beïnvloed worden door leefstijlkeuzes en dieet. Daarnaast spelen ook milieu- en sociaal-economische factoren een rol, zoals vervuiling (denk aan ultrafijnstof), straling en pesticidengebruik. Om die reden streeft de EU naar een holistische benadering waarbij het hele ziektetraject zal worden aangepakt, van preventie tot levenskwaliteit van (ex-)kankerpatiënten.

Het KCC bundelt en deelt kennis op gebied van nieuwe technologieën, onderzoek en innovatie. Zo wordt er onder meer een Europees initiatief voor kankerbeeldvorming opgezet. Nationale integrale kankercentra zullen via het KCC aan elkaar worden verbonden, om betere diagnose en behandeling te verzekeren in de hele EU. De EU trekt 4 miljard euro uit voor maatregelen op het gebied van kankerbestrijding, waar het KCC onderdeel van uitmaakt.

Meer informatie

Lees meer op de website van de EU