ESTRO Awards 2021 voor prof. dr. Hans Langendijk en prof. Coen Rasch

januari 2022 NVRO Van de redactie
Madrid Spain

Tijdens het jaarcongres van de European Society for Therapeutic Radiotherapy and Oncology (ESTRO) in Madrid heeft prof. dr. Hans Langendijk, hoofd van de afdeling Radiotherapie aan het UMCG in Groningen,  de Jens Overgaard Legacy Award 2021 ontvangen. Langendijk kreeg deze prijs voor zijn leidende rol bij het verbeteren van de bestralingsbehandeling voor patiënten met hoofd-halstumoren en voor zijn bijdrage aan de wetenschappelijke onderbouwde introductie van protonentherapie.

Protonentherapie bij hoofd-halskanker
Protonentherapie is een bestralingsvorm om tumoren heel precies en met een hoge dosis te bestralen. Door de nauwkeurigheid van protonen is bestraling met protonen preciezer dan fotonenbestraling. Bij sommige kankersoorten, zoals hoofd-halskanker,
leidt dit tot een duidelijke vermindering van langetermijn bijwerkingen en complicaties. Vooral kinderen hebben voordeel van protonentherapie, omdat ze in de groei zijn en hun gezonde lichaamscellen extra gevoelig zijn voor straling.

Evidence-based aanpak
Volgens de toekenningscommissie van de Legacy Award heeft het werk van Langendijk en zijn team de ontwikkeling van de radiotherapie wereldwijd beïnvloed. Maar liefst 20% van alle citaties in het wetenschappelijke tijdschrift Radiotherapy & Oncology verwijst naar artikelen van het UMCG. Met de ‘evidence-based’ aanpak heeft hij een internationale standaard gezet en een fundament gelegd voor verdere toekomstige innovatie van de radiotherapie.

Meer informatie

Lees meer over de Jens Overgaard Legacy Award en protonentherapie in het UMCG op www.estro.org/About/Hall-of-fame/Jens-Overgaard-legacy-award en https://umcgprotonentherapiecentrum.nl.

Honorary Physicists Award voor prof. Coen Rasch

Tijdens de ESTRO in Madrid is prof. dr. Coen Rasch vereerd met de Honorary Physicists Award. Deze prijs wordt
jaarlijks uitgereikt aan mensen die, alhoewel geen fysicus, een buitengewone contributie hebben geleverd aan de klinische fysica. Coen Rasch is een radiotherapeut-oncoloog met een grote interesse in onderwijs en technische vooruitgang in radiotherapie-oncologie. Hij is opgeleid bij het Antoni van Leeuwenhoek (AvL) van 1991 tot 1996 onder prof. Bartelink en promoveerde in 2000 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op waarnemervariatie in stralingsoncologie (thesisadviseur G. Bartelink). Hij is hoogleraar aan de Universiteit Leiden en scriptieadviseur voor meer dan 20 afgeronde proefschriften. Al meer dan 13 jaar is hij cursusleider Estro Teaching voor meerdere cursussen. Zijn huidige onderzoeksfocus ligt op de behandeling van oogmelanoom met protontherapie en brachytherapie.