Erasmus MC onderzoekt effect COVID-19 op longen en hart op lange termijn

juli 2020 Corona Willem van Altena
Lung Cancer, Lung Infection, COVID-19, Pandemic - Illness, Coronavirus

Het coronavirus, dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, blijkt in sommige gevallen ernstige langetermijneffecten te hebben. Recent trok Longfonds Nederland hierover al aan de bel. Uit een enquête bleek dat herstelde patiënten veel langer met klachten bleven zitten dan verwacht was. Bovendien blijken klachten lang niet alleen op de longen betrekking te hebben. Volgens het Longfonds is er zelfs sprake van een nieuwe chronische longziekte, CAS, Corona Associated Syndrome. Aan het ErasmusMC in Rotterdam wordt nu onderzoek gedaan naar de restschade die COVID-19 achterlaat.

Meer dan longziekte

Na het herstel van COVID-19 blijven de longen vaak aangetast en hier is meer onderzoek naar nodig. De longen spelen een belangrijke rol bij het coronavirus. Het virus komt via de luchtwegen naar binnen. Het virus en de daaropvolgende afweerreactie beschadigen de longen vervolgens zodanig dat er ernstige schade aan de longen en aan het hart kan optreden. Toch is duidelijk dat COVID-19 meer is dan alleen een longziekte.

Bloedstolsels

Zo was al snel duidelijk dat patiënten vaak last van bloedstolsels krijgen, onder andere in de bloedvaten van de longen, die zowel het hart als de longen verder beschadigen. Artsen en onderzoekers van het Erasmus MC Thoraxcentrum vermoeden dat deze bloedstolsels kunnen leiden tot ernstige en levensbedreigende afwijkingen zoals pulmonale hypertensie (een verhoogde bloeddruk in de longen).

Behandelstrategie

Binnen het Thoraxcentrum werkt een multidisciplinair team van artsen en onderzoekers nu aan onderzoek naar deze specifieke problemen, met als doel een behandelstrategie te ontwikkelen die de gevolgen van een infectie door het coronavirus zo klein mogelijk maakt.

Langetermijnschade

Het Rotterdamse onderzoek richt zich op het voorkomen van de langetermijnschade aan het longweefsel en aan het hart. Daarnaast ook op het voorkomen van de langetermijngevolgen van onder andere bloedstolsels in de longvaten die kunnen leiden tot pulmonale hypertensie, een zeer ernstige aandoening die tot hartfalen kan leiden.