Erasmus MC zoekt deelnemers met ongeneeslijke kanker voor proefprogramma ‘Leven met Kanker’

april 2022 Beter Leven Willem van Altena
A woman with cancer is sitting in a wheelchair. She walks on the street with her daughter and they fool around. They are fun and they laugh. They walk in the courtyard of the clinic.

Het Erasmus MC heeft voor mensen met gevorderde kanker en naasten een speciaal programma ontwikkeld waarmee zij de ziekte beter het hoofd kunnen bieden. Na een geslaagde pilot, zoeken de onderzoekers meer deelnemers.

Het programma heet ‘Leven met Kanker’ en het biedt patiënten én naasten een gereedschapskist om beter met hun ziekte en daarmee gepaard gaande vraagstukken om te gaan. Twaalf deelnemers die het programma bij wijze van proefonderzoek hebben uitgeprobeerd, zijn enthousiast. Onderzoeker Nancy Luu zoekt nog 130 mensen met kanker en 32 naasten die het programma verder willen uittesten.

Ongeneeslijk is niet terminaal

Het programma is bedoeld voor mensen met gevorderde (ongeneeslijke) kanker. “Dat is iets anders dan terminale kanker”, beklemtoont Luu. “Deze mensen hebben nog maanden of jaren voor de boeg. Zij zoeken vaak manieren om met dit perspectief om te gaan.”

Leven met Kanker is een zogeheten zelfmanagementprogramma. Deelnemers krijgen vaardigheden aangereikt om verschillende problemen waarmee ze zich geconfronteerd voelen, te hanteren.

Kernvaardigheden

Het programma bestaat uit zes online bijeenkomsten waarin verschillende thema’s aan de orde komen zoals: omgaan met vermoeidheid en pijn, leven met onzekerheid, omgaan met moeilijke emoties, communicatie met familie en vrienden, samenwerken met zorgverleners en seksualiteit en intimiteit. De online bijeenkomsten worden begeleid door getrainde ervaringsdeskundigen. Verder krijgen de deelnemers vier kernvaardigheden aangeleerd: actieplan maken, problemen oplossen, besluiten nemen en communiceren.

Zoveel mensen, zoveel wensen, luidt het gezegde. Dat geldt ook voor mensen die leven met kanker. Luu: “De kracht van het programma is dat iedereen eruit mag halen wat goed voor hem of haar voelt. De een zal veel kracht putten uit het thema Omgaan met vermoeidheid, de ander heeft meer aan Leven met onzekerheid. Wat ik ook van de eerste deelnemers hoorde, is dat het rust gaf als ze met bepaalde thema’s aan de slag waren gegaan.”

Om wetenschappelijk aan te tonen dat het programma Leven met Kanker écht zin heeft voor mensen met gevorderde kanker, moet verder onderzoek worden gedaan. “Pas als dat vast staat, kunnen we proberen het programma beschikbaar te krijgen voor alle mensen die leven met kanker.”

Aanmelden

Nancy Luu zoekt 130 mensen met gevorderde kanker en 32 naasten van mensen met gevorderde kanker. Wie belangstelling heeft, kan mailen met smartonderzoek@erasmusmc.nl. Meer informatie is te lezen op de website.

Bron

Persbericht Erasmus MC