Enzymen en transporters in pre-invasieve ductale epitheelcellen voorspellen borstkankerrecidieven

oktober 2020 Preventie Eline Feenstra
Microscopic photo of a professionally prepared slide demonstrating breast tissue with ductal carcinoma in situ (DCIS). Immuhistochemistry of estrogen receptor positive. Micrograph of breast cancer. Slide shows corresponding length of 1 mm.

Bij sommige patiënten die worden behandeld voor ductaal carcinoom in situ (DCIS) van de borst, zullen recidieven ontstaan, terwijl dit niet het geval is bij andere patiënten. Helaas kan met huidige technieken niet worden vastgesteld welke pre-invasieve laesies zullen leiden tot recidiverende kanker. Omdat er op het moment nog weinig bekend is over het onderliggende mechanisme van kankerrecidieven, is het daarnaast moeilijk om een test te ontwerpen die het ontstaan van recidieven kan voorspellen.

In een nieuwe studie, gepubliceerd in The American Journal of Cell Physiology, is gekeken of bepaalde pentosefosfaat-reactiepad(‘pathway’)-enzymen, glutathionsynthese-enzymen en RhoA clusteren in de epitheliale celperiferie tijdens recidieven van kanker. Enzymclustering verbetert de metabolische flux. Met behulp van fluorescentiemicroscopie lieten de onderzoekers zien dat gefosforyleerde glucosetransporter type-1, transketolase-achtig proteïne-1, glutathionsynthetase, GTP-geladen-RhoA, en RhoA ophopen in de epitheelcelperiferie bij biopten van vrouwen die recidieven zullen ontwikkelen. Deze ophoping werd niet gezien bij monsters van DCIS-patiënten waarbij geen recidieven ontstaan.

Onderscheid hoog en laag risico op recidieven

De resultaten van individuele cribriform-, papillaire, micropapillaire en comedovormen van DCIS lieten een 97% positief voorspellende waarde zien en 95% sensitiviteit bij de detectie van monsters van vrouwen waarbij geen recidieven ontstonden. Bij laesies die wél resulteerde in recidieven was de positief voorspellende waarde 90% en detectiesensitiviteit 95% . Een ‘holdout’-studie met deze patiënten liet 73% echt-negatieven, 18% echt-positieven, 4% fout-positieven en 4% fout-negatieven zien bij een drempel van 50%.

Concluderend kan gesteld worden dat de mechanistische kenmerken van recidieven kunnen bijdragen aan een nieuwe klinische test die DCIS-patiënten met een hoog recidiefrisico kan onderscheiden van patiënten met een laag risico op recidieven.

 

Referentie

Kraft AM, Petty HR et al. Spatial locations of certain enzymes and transporters within pre-invasive ductal epithelial cells predict human breast cancer recurrences. Am J Physiol Cell Physiol. 2020 Sep 9. doi: 10.1152/ajpcell.00280.2020.