Enzalutamide mogelijk inzetbaar als kort durende behandeling naast actieve surveillance bij prostaatkanker

augustus 2022 Oncotrials Willem van Altena
Prostate cancer cells, 3D illustration. Prostate cancer awareness image

Enzalutamide als monotherapie liet in een recente fase II-studie een significante behandelrespons zien bij mannen onder actieve surveillance voor laag- of gematigd risico lokale prostaatkanker. Resultaten van een studie door Shore et al. werden onlangs gepubliceerd in JAMA Oncology.

Het onderzoek werd uitgevoerd door dr. Neal D. Shore, oncoloog en directeur van het Carolina Urologic Research Center in de Verenigde Staten. Doel van het onderzoek was om vast te stellen of farmacologische interventies in staat zijn om ziekteprogressie te vertragen bij mannen met laag- of gematigd risico prostaatkanker, die onder actieve surveillance zijn.

Enzalutamide is een androgeen receptorantagonist die in Europa op de markt wordt gebracht onder de merknaam Xtandi® door farmaceuten Astellas en Pfizer.

De wetenschappers onderzochten de effectiviteit en het bijwerkingenprofiel van enzalutamide in combinatie met actieve surveillance versus alleen surveillance. In de fase II-studie ENACT werden 227 mannen met laag- of gematigd risico prostaatkanker opgenomen die onder behandeling waren in 66 centra in de V.S. en Canada tussen juni 2016 en augustus 2020.

ENACT-studie

In de open-label gerandomiseerde ENACT-studie kregen 114 mannen (mediane leeftijd 65 jaar; 92,1% blank) 160 milligram enzalutamide naast actieve surveillance, en 113 mannen (mediane leeftijd 66 jaar; 87,6% blank) werden alleen actief opgevolgd. De mannen werden gedurende het eerste jaar van de behandeling gevolgd, met een follow-upperiode van 2 jaar. Primaire uitkomst van de studie was het tijdsverloop tot progressie. Secundaire uitkomsten waren incidentie van een negatief biopsieresultaat, incidentie van verhoging van PSA-waarden na 1 of na 2 jaar en tijd tot PSA-progressie.

Uitkomsten

Het bleek dat enzalutamide het progressierisico met 46% terugbracht vergeleken met alleen actieve surveillance (hazard ratio [HR]: 0,54; 95%-BI: 0,33-0,89). Ook werd progressie van PSA-waarden met 6 maanden uitgesteld bij behandeling met enzalutamide, vergeleken met patiënten die geen enzalutamide kregen (HR: 0,71; 95%-BI: 0,53-0,97). De onderzoekers stelden ook vast dat de patiënten die enzalutamide kregen 3,5 keer zo veel kans hadden op een negatief biopsieresultaat. Er werd geen significant verschil tussen de twee groepen gezien voor PSA-waarden na 2 jaar, maar er was wel een significante afname van het risico op hogere PSA-waarden na 1 jaar in de enzalutamide-arm.

Bijwerkingen

Veel voorkomende bijwerkingen die werden gemeld dankzij het gebruik van enzalutamide waren oververmoeidheid (55,4%) en gynaecomastie (36,6%). Drie patienten in de enzalutamidegroep overleden tijdens de studie, maar dat was niet gerelateerd aan de behandeling.

De onderzoekers denken dat enzalutamide mogelijk een behandeloptie voor korte duur kan zijn voor mannen met laag- of gematigd risico prostaatkanker onder actieve surveillance.

Referentie

Shore ND, Renzulli J, Fleshner NE, et al. Enzalutamide Monotherapy vs Active Surveillance in Patients With Low-risk or Intermediate-risk Localized Prostate Cancer: The ENACT Randomized Clinical Trial. JAMA Oncol. 2022 Aug 1;8(8):1128-1136.