Een goede leefstijl verkleint de kans op overlijden en een recidief bij borstkanker

augustus 2023 Oncotrials Marleen Huijsmans

Het American Institute for Cancer Research (AICR) en de American Cancer Society (ACS) publiceren regelmatig nieuwe aanbevelingen op het gebied van leefstijl en preventie van kanker.1 In de meest recente richtlijn wordt gesteld dat de volgende factoren van belang zijn: het behouden van een gezond gewicht, voldoende bewegen, een kleurrijke variatie aan groente en fruit eten aangevuld met volkoren granen, weinig rood vlees eten, evenals fast food en andere sterk bewerkte levensmiddelen, weinig suikerhoudende dranken drinken, alcoholconsumptie vermijden of beperken en niet roken. Na een kankerdiagnose wordt patiënten aangeraden om zich aan deze leefstijlrichtlijnen te houden. De uitkomsten van een nieuw onderzoek naar welke leefstijlfactoren een impact hebben op de ziekte-uitkomsten na een borstkankerdiagnose werden recent gepubliceerd in JAMA Network Open.2

DELCaP-studie

De prospectieve observationele ‘Diet, Exercise, Lifestyles, and Cancer Prognosis’ (DELCaP)-cohortstudie werd opgezet om meer duidelijkheid te geven over de invloed van leefstijlinterventies bij patiënten met borstkanker. Dit onderzoek was verbonden aan de multicentrische fase III-studie S0221, waarin patiënten met hoog-risico stadium I-III borstkanker behandeld werden met verschillende behandelregimes (doxorubicine, cylofosfamide en paclitaxel).3 In de DELCaP-studie werd de rol van leefstijlfactoren vóór, tijdens en na de kankerbehandeling beoordeeld bij patiënten die deelnamen aan de S0221-studie.

De DELCaP-studie werd uitgevoerd tussen januari 2005 en december 2010. Het onderzoek bestond uit een reeks van vragenlijsten die werden afgenomen op vier momenten, met vragen over de leefstijl voor, tijdens en tot twee jaar na de behandeling. Vervolgens werd onderzocht wat de associaties zijn tussen de verschillende leefstijlfactoren en de kans op overlijden of het optreden van een recidief.

Goede leefstijl verkleint kans op overlijden en recidief

In totaal namen 1.340 vrouwen deel aan de DELCaP-studie, met een gemiddelde leeftijd van 51,3 jaar (standaarddeviatie [SD]: 9,9). De meeste deelnemers waren postmenopauzaal (53%), identificeerden zich als ‘non-Hispanic white’ (84%) en waren gediagnosticeerd met hormoonreceptor-positieve borstkanker (65%). Na een gemiddelde follow-upperiode van 7,7 jaar (SD: 2,1) waren er 310 gevallen van ziekteprogressie en waren 222 patiënten overleden.

De patiënten die zich het best hielden aan de leefstijlrichtlijnen, hadden een 58% lagere kans op mortaliteit en 37% lagere kans op een borstkankerrecidief. Deze associaties tussen leefstijl en de ziekte-uitkomsten werden niet beïnvloed door het opleidingsniveau, de etniciteit en de menopauze-status en werden ook gevonden bij patiënten met agressieve borstkanker.

Wanneer gekeken werd naar de individuele leefstijlfactoren die invloed hebben op de kans op overlijden en het optreden van een recidief, werden statistisch significante associaties gevonden voor de volgende factoren: roken, beweging, groente en fruit eten en het drinken van suikerhoudende dranken. Patiënten die nooit hadden gerookt en voldoende bewogen hadden de kleinste kans op overlijden en ziekteprogressie.

Conclusie

Patiënten met hoogrisico borstkanker in de DELCaP-studie die zich goed hielden aan de kankerpreventierichtlijnen voor, tijdens en na hun behandeling hadden een kleiner risico op overlijden en het optreden van een recidief. Het voordelige effect van de leefstijlinterventies werd ook gezien bij patiënten met meer agressieve borstkankersubtypes. Leefstijlinterventies zijn een veilige, betaalbare en toegankelijke aanvulling op de behandeling bij borstkanker, waarmee de ziekte-uitkomsten verbeterd kunnen worden.

 Referenties

  1. World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective
  2. Cannioto RA, Attwood KM, Davis EW, et al. Adherence to Cancer Prevention Lifestyle Recommendations Before, During, and 2 Years After Treatment for High-risk Breast Cancer. JAMA Netw Open. 2023;6:e2311673.
  3. Budd GT, Barlow WE, Moore HC, et al. SWOG S0221: a phase III trial comparing chemotherapy schedules in high-risk early-stage breast cancer. J Clin Oncol. 2015;33(1):58-64.