EDITOR’S PICK VAN REMCO DE BREE (hoofd-halschirurg): NIET TE MISSEN LITERATUUR VOOR UW PRAKTIJK

juli 2021 Editor's pick Oncoloog

 

EDITOR’S PICK VAN PROF. REMCO DE BREE, HOOFD-HALS ONCOLOGISCH CHIRURG, UMC UTRECHT 

 

 

LANGDURIG VOORDEEL MET NIVOLUMAB BIJ EERDER BEHANDELD, NIET-KLEINCELLIG LONGCARCINOOM

In de CheckMate-17 en -57 fase III-studies werd bij patiënten met gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom, die progressie vertoonden na de eerstelijns chemotherapie, behandeling met nivolumab vergeleken met docetaxel. Nivolumab bleek in eerdere rapportages geassocieerd met een verbetering in algehele overleving en een milder bijwerkingenprofiel dan docetaxel. Onlangs werden de gecombineerde 5-jaarsresultaten van deze studies gepubliceerd… 

Lees meer

GENETISCHE RISICOANALYSE HELPT BIJ BEHANDELKEUZE VROEGE BORSTKANKER; MINDER THERAPIE MET VERGELIJKBARE OVERLEVING

Onlangs werden de langetermijn-follow-upresultaten gepubliceerd van MINDACT. In deze fase III-studie ontvingen borstkankerpatiënten wel of geen chemotherapie naast endocriene therapie ter behandeling van de borsttumor op basis van een genetische risicobepaling. Uit de resultaten bleek dat de gebruikte risicobepaling sterk effectief was in het onderscheiden van vrouwen die meer geschikt waren voor behandeling met alleen endocriene therapie… 

Lees meer

RADIOTHERAPIE BIJ TUMOREN NA SOLIDE ORGAANTRANSPLANTATIE

Naast de immunosuppressieve modulatie van de afstotingsreactie, speelt radiotherapie ook een essentiële rol bij de behandeling van kanker bij patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan. Ontvangers van een transplantatie van een solide orgaan lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van de novo kanker na de transplantatie. Dr. Rosario Mazzola en collega’s zetten in een systematische review de actuele kennis op een rij…

Lees meer

HALSKLIERDISSECTIE OP BASIS VAN SCHILDWACHTKLIERPROCEDURE LEIDT TOT BETERE UITKOMSTEN VOOR MONDHOLTECARCINOMEN

In een nieuwe studie is het verschil in uitkomsten onderzocht van patiënten met mondholtecarcinomen wanneer zij werden behandeld met een traditionele electieve halsklierdissectie (‘neck dissection’, ND) of ND aan de hand van een schildwachtklierprocedure. Hierbij werd gekeken naar algehele overleving, schouderfunctie en het ontstaan van complicaties… 

Lees meer

BETERE OVERLEVING NA EERSTELIJNSBEHANDELING MET NIVOLUMAB PLUS IPILIMUMAB GECOMBINEERD MET CHEMOTHERAPIE BIJ NSCLC

De combinatie van nivolumab plus ipilimumab is een goede immuuntherapiebehandeling gebleken bij patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom (‘non-small cell lungcarcinoma’, NSCLC). Bij sommige patiënten is echter betere ziektecontrole nodig tijdens de eerste fase van immunotherapiebehandeling om het klinisch voordeel te vergroten. De fase-3 CheckMate 9LA-trial onderzocht of de toevoeging van een beperkte chemotherapiekuur (twee cycli) het klinische voordeel verder zou vergroten..

Lees meer