Editor’s pick van Marcel Verheij (radiotherapeut): niet te missen literatuur voor uw praktijk

juli 2021 Editor's pick Oncoloog

Editor’s pick van prof. Marcel Verheij, Radiotherapeut, Radboudumc

 

GASTRO-INTESTINAAL

NEO-ADJUVANTE CHEMOTHERAPIE VERSUS CHEMORADIATIE BIJ OESOFAGEAAL PLAVEISELCELCARCINOOM

Het uitvoeren van een slokdarmoperatie blijft een belangrijke behandeling voor patiënten met slokdarmkanker. Er treden echter vaak metastasen op wanneer deze operatie niet wordt vergezeld door een (neo)-adjuvante therapie. Bovendien blijken de overlevingsuitkomsten bij alleen chirurgie vaak ongunstig. Om deze reden wordt een slokdarmoperatie vaak voorafgegaan door chemoradiatie, een combinatie van chemotherapie en bestraling… Lees meer

 

UROGENITAAL

EXTRA BOOST RADIOTHERAPIE BIJ PROSTAATKANKER VERBETERT ZIEKTEVRIJE OVERLEVING

Niet-uitgezaaide prostaatkanker kan worden behandeld met radicale prostatectomie en inwendige of uitwendige radiotherapie. De Nederlandse FLAME-studie toonde aan dat bij de behandeling van prostaatkanker een extra dosis straling specifiek op de tumor gericht kan zorgen voor een langere ziektevrije overleving, zonder dat dit leidt tot een significante toename van toxiciteit of afname van kwaliteit van leven Lees meer

 

HOOFD-HALSTUMOREN

ENDOSCOPISCHE NASOFARYNGECTOMIE BIJ RESECEERBAAR, LOKAAL RECIDIVEREND NASOFARYNGEAAL CARCINOOM

Tot op heden is er geen consensus over de rol van chirurgie in vergelijking met herbestraling in de eerstelijnsbehandeling van patiënten met resecteerbaar, lokaal recidiverend nasofaryngeaal carcinoom (NPC) die eerder behandeld werden met radiotherapie. Daarom werd door onderzoekers in China de effectiviteit en veiligheid van ‘salvage’ endoscopische chirurgie vergeleken met intensiteit-gemoduleerde radiotherapie (IMRT) in patiënten met resecteerbaar, lokaal recidiverend NPC… Lees meer

 

MELANOOM

BEVACIZUMAB TOEGEVOEGD AAN CARBOPLATINE PLUS PACLITAXEL VERBETERT OVERLEVING BIJ MUCOSAAL MELANOOM

Mucosaal melanoom (MM) is een sterk gevasculariseerde tumor met een uiterst slechte prognose. In een gerandomiseerde, open-label, fase II-studie die werd uitgevoerd in China, karakteriseerden Xieqiao Yan en collega’s de werkzaamheid en veiligheid van bevacizumab in combinatie met carboplatine plus paclitaxel (CPB) bij patiënten met voorheen onbehandeld gevorderd MM… Lees meer

 

BORSTKANKER

COMBINATIE PYROTINIB + CAPECITABINE BRENGT SIGNIFICANT LANGERE PFS VOOR VROUWEN MET HER2-POSITIEF UITGEZAAIDE BORSTKANKER

Hoewel er vooruitgang wordt geboekt in de behandeling van HER2-positief uitgezaaide borstkanker blijft het een probleem dat er vroeg of laat onherroepelijk resistentie tegen trastuzumab intreedt. In de PHOEBE-studie, die werd uitgevoerd in China, werden effectiviteit en bijwerkingenprofiel van pyrotinib plus capecitabine geanalyseerd als opvolgbehandeling na trastuzumab. Recent werden interimresultaten van deze studie gepubliceerd in The Lancet... Lees meer