Editor’s Pick van dr. Martijn Broen, neuroloog: niet te missen literatuur voor uw praktijk

februari 2022 Editor's pick Oncoloog

In dit onderdeel van de NTVO-website delen we een korte weergave van een aantal pivotale studies die onlangs gepubliceerd zijn in de belangrijkste internationale wetenschapstijdschriften, gefocust of oncologie. Deze selectie is gemaakt door DR. MARTIJN BROEN (Neuroloog in MUMC+ en lid van de hoofdredactieraad van NTVO) gebaseerd op de toegevoegde waarde van deze studies voor de dagelijkse klinische praktijk.

COVID-19
STERFTE DOOR COVID-19 ONDER KANKERPATIËNTEN IN EERSTE GOLF HOGER DAN IN TWEEDE
De ziektelast en mortaliteit door COVID-19 bij kankerpatiënten is gaandeweg verbeterd gedurende het eerste jaar van de coronapandemie. Tot die conclusie komt een internationaal Europees onderzoeksteam dat een analyse maakte van gegevens uit het OnCovid-register. De analyse is gepubliceerd in JAMA OncologyLees meer

 

LEEFSTIJL
VEZELRIJK DIEET ONDERSTEUNT EFFECT IMMUUNCHECKPOINTREMMERS BIJ MELANOOM
Melanoompatiënten die worden behandeld met immuuncheckpointremmers reageren beter op hun behandeling wanneer zij een vezelrijk dieet volgen. Dat is de conclusie van een groot internationaal onderzoekssamenwerkingsverband onder leiding van het MD Anderson Cancer Center van The University of Texas. In vakblad Science deelden zij recentelijk hun bevindingen… Lees meer

 

MOND- EN KEELKANKER
COMBINATIE-IMMUNOTHERAPIE VOORAFGAAND AAN OPERATIE VEILIG EN EFFECTIEF BIJ MOND- EN KEELKANKER
Uit een studie van het Nederlands Kanker Instituut blijkt dat immunotherapie voorafgaand aan een operatie voor vergevorderde mond- en keelkanker veilig en effectief is om terugkeer van de ziekte te voorkomen. Deze studie, onder leiding van hoofd-halschirurg prof. dr. Lotje Zuur, werd in december gepubliceerd in Nature CommunicationLees meer

 

LONGKANKER
VERBETERING IN LONGKANKERSCREENING MET NIEUWE BIOMARKERCOMBINATIE
In een nieuwe studie van dr. Johannes Fahrmann en collega’s, onlangs gepubliceerd in Journal of Clinical Oncology, werd getracht een beter predictiemodel voor longkanker op te zetten dan de huidige standaard, de ‘US Preventive Services Task Force’(USPSTF)-criteria. Zo zouden meer individuen kunnen worden geïdentificeerd die een verhoogd risico op longkanker hebben… Lees meer

 

IMMUUNTHERAPIE
CUTANE IMMUUNGERELATEERDE BIJWERKINGEN ALS POSITIEVE INDICATOR VAN ALGEHELE OVERLEVING NA IMMUUNTHERAPIE
Immuuntherapie staat in de voorhoede van de behandeling van kanker. Er is echter nog steeds een hoog percentage patiënten dat niet reageert op immuuncheckpointremmers of er immuungerelateerde bijwerkingen van krijgt. In een recente studie van Tang en collega’s is het verband tussen cutane immuungerelateerde bijwerkingen en de overlevingsresultaten bij met immuuntherapie behandelde patiënten bestudeerd… Lees meer