EDITOR’S PICK VAN DR. MARLEEN KOK, MEDISCH ONCOLOOG: NIET TE MISSEN LITERATUUR VOOR UW PRAKTIJK

december 2021 Editor's pick Oncoloog

LONGKANKER
TRASTUZUMAB-DERUXTECAN BLIJKT EFFECTIEF BIJ HER2-GEMUTEERD NIET KLEINCELLIGE LONGKANKER
De inzet van trastuzumab-deruxtecan (T-DXd) als behandeling voor patiënten met HER2-gemuteerd niet-kleincellig longcarcinoom (‘non-small cell lung carcinoma’), NSCLC) was niet eerder onderzocht. De DESTINY-Lung01-studie bracht daar verandering in, waarbij de resultaten onlangs werden gepubliceerd in het New England Journal of Medicine… Lees meer

 

HUIDKANKER
DUURZAME VERBETERING OVERLEVINGSUITKOMSTEN MET NIVOLUMAB-BEVATTEND REGIME BIJ GEVORDERD MELANOOM
Eerder is in de fase III-studie CheckMate 067 aangetoond dat patiënten met gevorderd melanoom een significant overlevingsvoordeel behaalden wanneer zij werden behandeld met nivolumab plus ipilimumab of nivolumab-monotherapie ten opzichte van alleen ipilimumab. Onlangs werden in de Journal of Clinical Oncology de resultaten gepresenteerd van 6,5 jaar follow-up… Lees meer

 

COVID-19
TUSSENTIJDSE RESULTATEN VOICE-STUDIE: MRNA COVID-VACCINS EFFECTIEF BIJ KANKERPATIËNTEN
Hoe veilig en effectief zijn de COVID-19 vaccins voor mensen die een kankerbehandeling ondergaan? Die vraag houdt zowel zorgverleners als patiënten bezig sinds bijna een jaar geleden de eerste coronavaccins verschenen. De VOICE studie is een onderzoek naar de werkzaamheid van het coronavaccin bij patiënten met kanker die worden behandeld met chemotherapie, immuuntherapie of een combinatie van beiden… Lees meer

 

BORSTKANKER
21-GENENTEST ALS INDICATOR VOOR EFFECTIVITEIT CHEMOTHERAPIE BIJ LYMFEKLIER-POSITIEVE BORSTKANKER
De recidiefscore, gebaseerd op de 21-genen test voor borstkanker, is klinisch nuttig gebleken voor het voorspellen van een voordeel van chemotherapie bij hormoonreceptor-positieve, humane epidermale groeifactor receptor 2 (HER2)-negatieve, axillaire lymfeklier-negatieve borstkanker. Bij vrouwen met lymfeklier-positieve borstkanker is de rol van de recidiefscore met betrekking tot het voorspellen van een voordeel van adjuvante chemotherapie nog onduidelijk… Lees meer

 

COLORECTALE KANKER
GEEN EXTRA KANKERRISICO BIJ WAAKZAAM WACHTEN BIJ JONGE RECTUMKANKERPATIËNT
Rectumkanker is al geruime tijd in opmars, vooral bij patiënten jonger dan 50 jaar. Steeds vaker wordt de strategie van het waakzaam wachten ingezet bij patiënten met complete klinische respons na neoadjuvante behandeling. Toch bestaat er bij behandelaren en patiënten twijfel over deze strategie omdat er mogelijk een grotere kans op recidief kan zijn. In een recente data-analyse door onderzoekers van LUMC in Leiden werden de oncologische uitkomsten van waakzaam wachten vergeleken van rectumkankerpatiënten jonger en ouder dan 50 jaar… Lees meer