Door collega oncologen geselecteerde literatuur: best gelezen artikelen van het voorjaar van 2022

augustus 2022 Editor's pick Oncoloog

VERHOOGDE KANKERGERELATEERDE MORTALITEIT BIJ NEDERLANDERS MET EEN INTELLECTUELE BEPERKING

Een nieuwe studie van dr. Cuypers en collega’s onderzocht in een Nederlandse populatie of mensen met een intellectuele beperking (‘intellectual disability’, ID) een hogere kankermortaliteit vertonen. Eerder werden zorgen geuit over uitgestelde kankerscreenings bij mensen met ID, wat zou kunnen resulteren in verlate behandelingen met als gevolg een hogere mortaliteit ten opzichte van mensen zonder ID. Resultaten van de studie werden onlangs gepubliceerd in Cancer... Lees meer

TRASTUZUMAB-DERUXTECAN BLIJKT EFFECTIEF BIJ HER2-GEMUTEERD NIET KLEINCELLIGE LONGKANKER

De inzet van trastuzumab-deruxtecan (T-DXd) als behandeling voor patiënten met HER2-gemuteerd niet-kleincellig longcarcinoom (‘non-small cell lung carcinoma’, NSCLC) was niet eerder onderzocht. De DESTINY-Lung01-studie bracht daar verandering in, waarbij de resultaten onlangs werden gepubliceerd in het New England Journal of MedicineLees meer

VROUWEN HEBBEN VAKER EN ERNSTIGERE BIJWERKINGEN BIJ ALLE VORMEN VAN ONCOLOGISCHE THERAPIE

Het is bekend dat vrouwen meer bijwerkingen hebben van chemotherapie dan mannen, maar weinig studies hebben geslachtsverschillen onderzocht bij immuun- of doelgerichte therapieën. Een groep Amerikaanse onderzoekers analyseerde recentelijk de bijwerkingen per geslacht en per oncologische behandelingsmodaliteit over een periode van bijna 40 jaar… Lees meer

NIEUWE BESLISREGEL ONTWIKKELD OM INFECTIERISICO TE VERLAGEN BIJ JONGE KANKERPATIËNTEN MET FEBRIELE NEUTROPENIE

In 2017 werden er in internationale richtlijnen verschillende klinische beslisregels (‘clinical decision rules’, CDR’s) opgesteld voor het management van febriele neutropenie bij jonge kankerpatiënten. De bedoeling hiervan was het risico op een ernstige infectie te bepalen om zo nodig preventieve maatregelen te kunnen nemen. Tot dusver zijn deze CDR’s niet grootschalig geïntegreerd in de klinische praktijk, wegens onvoldoende aangetoonde effectiviteit in westerse landen. In een nieuwe studie van dr. Mathilde Delebarre werd een nieuwe CDR opgezet en gevalideerd: DISCERN-FN. Resultaten werden onlangs gepubliceerd in The Lancet Child & Adolescent HealthLees meer

VEZELRIJK DIEET ONDERSTEUNT EFFECT IMMUUNCHECKPOINT- REMMERS BIJ MELANOOM

Melanoompatiënten die worden behandeld met immuuncheckpointremmers reageren beter op hun behandeling wanneer zij een vezelrijk dieet volgen. Dat is de conclusie van een groot internationaal onderzoekssamenwerkingsverband onder leiding van het MD Anderson Cancer Center van The University of Texas. In vakblad Science deelden zij recentelijk hun bevindingen… Lees meer