De prognostische waarde van PET/CT-parameters bij patiënten met chirurgisch behandelde hoofd-halskanker

april 2020 Kliniek in Praktijk Eline Feenstra

Plaveiselcelkanker van het hoofd-halsgebied (‘head and neck squamous cell cancer’, “HNSCC”) vertegenwoordigt de zevende meest voorkomende kanker wereldwijd. Meer dan de helft van de patiënten bij wie HNSCC is vastgesteld, wordt behandeld met primaire chirurgie. Een systematische review suggereert dat parameters van positronemissietomografie (PET) en computertomografie (CT) een prognostische waarde kunnen hebben en kunnen dienen als biomarkers van de algehele overleving, ziektevrije overleving en afstandsmetastasen bij patiënten met HNSCC.

De review was gebaseerd op onderzoeken gepubliceerd tussen 2003 en 2019, waarbij gekeken is naar de associatie tussen preoperatieve FDG-PET/CT-parameters en klinische resultaten (algehele overleving, ziektevrije overleving en afstandsmetastasen) bij patiënten met HNSCC. Artikelen werden geïncludeerd in de analyse wanneer er sprake was van de volgende punten: (1) kanker van de mondholte, orofarynx, hypofarynx of strottenhoofd; (2) chirurgisch behandeld (primaire of salvage behandeling); (3) voorbehandeling FDG-PET/CT; (4) (semi-)kwantitatieve evaluatie van de FDG-PET/CT-parameters; en (5) onderzoek naar het verband tussen de waarde van FDG-PET/CT-parameters en klinische resultaten.

Volumetrische parameters

In totaal zijn er 128 onderzoeken gevonden, waarvan 36 onderzoeken aan de inclusiecriteria voldeden. Deze onderzoeken omvatten 3.585 unieke patiënten met een mediane follow-up van 30,6 maanden. Van deze 36 onderzoeken toonden er 32 een verband aan tussen ten minste 1 FDG-PET/CT-parameter en klinische resultaten. De volumetrische parameters van FDG-PET/CT (metabool tumorvolume [MTV] en totale laesieglycolyse [TLG]) waren in de meeste studies onafhankelijke prognostische factoren. Zo bleek MTV een prognostische factor te zijn voor de algehele overleving in 11 van de 12 studies. Dit was eveneens het geval voor TLG bij 6 van de 9 studies.

De studie suggereert dat de prognostische effectiviteit van FDG-PET/CT-parameters als biomarkers van klinische resultaten bij patiënten met HNSCC die chirurgisch worden behandeld, waardevol kan zijn. De volumetrische parameters (MTV en TLG) leken relevant voor het identificeren van patiënten met een hoger risico op postchirurgische ziekteprogressie die vroegtijdige therapeutische interventie konden krijgen om hun prognose te verbeteren. Verdere grootschalige onderzoeken zijn echter vereist om een ​​betrouwbaar op FDG-PET/CT-gebaseerd prognostisch model voor mortaliteit en risico op recidief voor deze patiënten te definiëren.

Bron
1. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg.